UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

ZONA SOCIS

RESUM REUNIÓ MANTINGUDA AMB LA CONSELLERA DEL DTASF, SRA. DOLORS BASSSA, EL 27-7-17 Imatge de la reunió que ahir 27-7-17 patronals majoritàries i sindicats van mantenir amb la Hbl. Consellera Dolors Bassa...

A ZONA SOCIS

EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES INFORMA Des de la Subdireccio Gral. De Gestió de Recursos ens fan arribar  informacions respecte als pagaments previstos a les entitats concertades i donades a gestió i el termini  per comunicar les guardes de fet ....

A ZONA SOCIS:

CIRCULAR 8/2017 TREBALLADORS DE BAIXA PER ILT – ACOMIADAMENT NUL

A ZONA SOCIS

CIRCULAR 8-2017 TREBALLADORS DE BAIXA PER ILT – ACOMIADAMENT NUL

A ZONA SOCIS NOTA ACLARIDORA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES SOBRE EL POSSIBLE CANVI TARIFA GRAU II Agraïm al Departament i al Director Gral. de Protecció Social el seu correu aclaridor i reafirmem que la informació ha de administrar-se amb...