COMUNICAT DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES

Benvolgudes, benvolguts En l’exercici de 2018 estem treballant en situació de pròrroga pressupostària, fins que no siguin aprovats uns nous pressupostos. Això fa que totes les actuacions aprovades el 2017 amb vocació de continuïtat (creixement de places, increments de...