La persona haurà de desenvolupar el seu encàrrec professional com a  AUXILIAR DE MANTENIMEN Tde les unitats de convivència amb les funcions que marca el VII Conveni del Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal.

Busquem persones per treballar en les nostres unitats de convivència (Residències i Centre de dia), que s’integri al nostre equip interdisciplinari dedicat a contribuir al benestar i plenitud de vida de la gent gran, acompanyant-los en el projecte vital de les persones que atenem.

GRADUAT ESCOLAR

EXPERIENCIA EN TREBALL SIMILAR

Manteniment de totes les instal-lacions dels centres (3)

Realitzar les operacions definides en els reglaments de les instal-lacions o en les instruccions tècniques que les desenvolupen .

ENVIA EL TEU CURRICULUM administracio@upimir.com