UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

DECLARACIO RESPONSABLE -TREBALLADORS-

 BOE en el que consta el document de declaració responsable que cal lliurar a tots els treballadors que presten un servei essencial, no poden tenir permís retribuït i recuperable i s’han de desplaçar de casa seva al lloc de treball. El model consta en el BOE...

PETICIO DE MATERIAL DE PROTECCIO I PREVENCIO

Us informem de la modificació del procés de petició de material. A partir d’ara. no haureu d’enviar les peticions a la bústia covid19.tsf@gencat.cat, sino que haureu de procedir segons us indiquem a continuació: Per tal que feu arribar les vostres peticions de...
Translate »