Mesures especials per festes de Nadal

Trobades amb persones residents en residències Les residencies facilitaran les visites a les persones residentsi maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació́ epidemiològica no...

BUTLLETINS SALUT

Descargar (PDF, 228KB) Descargar (PDF, 135KB) Descargar (PDF,...
Translate »