UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

SOL.LICITUD Ajut a persones treballadores de centres residencials

Per poder realitzar la sol·licitud de l’ajut a persones treballadores de centres residencials, us facilitem el enllaç on es pot sol·licitar SOL.LICITAR L’AJUT  Podeu trobar mes informació  AQUI US PODEU DESCARREGAR EL FORMULARI CERTIFICAT EMPRESA EN LA ZONA...
Translate »