METGE

Per residencia a Barcelona ciutat, 4 hores setmanals, enviar curriculum administracio@upimir.com 
EDUCADOR-EDUCADORA SOCIAL

EDUCADOR-EDUCADORA SOCIAL

PER RESIDENCIA ASSOCIADA A UPIMIR UBICADA A SANTA PERPETUA DE MOGUDA. SUBSTITUCIÓ PER BAIXA DE MATERNITAT. HORARI 23 H. SETMANALS HORARI A CONVENIR. SOU SEGONS CONVENI. FUNCIONS: ELABORAR, COORDINAR I PLANIFICAR LES ACTIVITATS DELS RESIDENT JUNT AMB LA RESTA DE...
PSICOLOGO/PSICOLOGA

PSICOLOGO/PSICOLOGA

Para residencia de gente mayor ubicada en Castelldefels. Contrato indefinido, horario a convenir. Enviar curriculum a administracio@upimir.com 
ENFERMERA/O

ENFERMERA/O

Se necesita para residencia de personas mayores ubicada en Castelldefels. Contrato indefinido, horario a convenir. Enviar curriculum a administracio@upimir.com 
AUXILIAR MANTENIMENT

AUXILIAR MANTENIMENT

La persona haurà de desenvolupar el seu encàrrec professional com a  AUXILIAR DE MANTENIMEN Tde les unitats de convivència amb les funcions que marca el VII Conveni del Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de...