INSTRUCCIO 6-2021 I NOTA INFORMATIVA PAGAMENTS

Instrucció 06/2021, de 21 de maig de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn...