UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com
REUNIO DIRECCIO GRAL. PRESTACIONS SOCIALS

REUNIO DIRECCIO GRAL. PRESTACIONS SOCIALS

Ahir dijous 30 de juliol UPIMIR va mantenir una reunió amb el Director General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per informar sobre el DECRET LLEI 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal....
REUNIO DIRECCIO GRAL. PRESTACIONS SOCIALS

INFORME UPIMIR DECRET 69/2020

EL DEPARTAMENT JURIDIC DE UPIMIR HA ELABORAT INFORME DEL DECRET 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El podràs trovar  a la ZONA SOCI.
Translate »