UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

Accedeix a la teva zona de soci per consultar CIRCULAR 19-2017 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21-12-17 (2) ORDRE ESS/1169/2017 INSTRUCCIONS PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21-12-17 RESUM PLENARI...