UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

Accedeix a la teva zona de soci per consultar CIRCULAR 1-2018 INCREMENT SALARIAL I TAULES SALARIALS CIRCULAR 20-2017 NOVES INSTRUCCIONS GUARDES DE FET RESUM PLENARI D’ENTITATS FEDERATIVES DE L’AMBIT DELS SERVEIS SOCIALS...
Translate »