UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

POTS TROBAR TOTES LES CIRCULARS I DOCUMENTACIO

CORONAVIRUS – TOTA LA INFORMACIÓ ACTUALITZADA  TROBARÀS ELS MODELS DE DOCUMENTS D’AL.LEGACIONS A PRESENTAR A LA GAIP JA POTS CONSULTAR LA CIRCULAR REFERENT AL IPC 2020 CIRCULAR Nº 02-2020 INCREMENTS SALARIALS 2020
Translate »