UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

Accedeix a la teva zona de soci per consultar VALORACIÓ DEL GRAU DE DEPENDÈNCIA: SOL.LICITUD, VALORACIÓ I APLICACIÓ DEL BAREM BVD CIRCULAR 6-2018 REGISTRE ESTATAL DE PROFESSIONALS...
Translate »