Benvolgudes, benvolguts

En l’exercici de 2018 estem treballant en situació de pròrroga pressupostària, fins que no siguin aprovats uns nous pressupostos. Això fa que totes les actuacions aprovades el 2017 amb vocació de continuïtat (creixement de places, increments de tarifes en determinats col·lectius, minoracions del període de carència dels cuidadors no professionals, etc.) siguin complicades d’imputar en aquestes primeres dates de 2018. Per altra banda, l’actual situació de control temporal de la gestió per part del govern central, que tots vosaltres coneixeu, provoca que moltes pròrrogues, renovacions i nous contractes o convenis no s’hagin signat en les dates previstes.

Per totes aquestes raons, l’obertura i planificació pressupostària és una mica més laboriosa que en anys anteriors i s’està allargant més del previst. La conseqüència és la restricció parcial  d’efectuar documents comptables imputats a l’exercici 2018.                                   

                                                                                                                                          COMUNICAT COMPLERT AQUI