UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 | 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

Es necessita cuiner/cuinera per residencia 3ª edat ubicada a Barcelona, amb experiencia en el sector de les residencies, per suplencies d’estiu: JUNY/JULIOL/AGOST/SETEMBRE.

Contracte de 40 hores setmanals per 4 mesos de suplencia com a cuinera.

Enviar curriculum a administracio@upimir.com

Translate »