Es necessiten gerocultores per residencies de la tercera edat amb titulació o certificat.