Suplencia de maig a octubre amb possibilitat de quedar-se indefinidament. Sou base 985,34 mes pagues prorratejades i festius. Interessats enviar curriculum a administracio@upimir.com