AGULLÓ & RADOVIC

“Davant de canvis organitzacionals, d’aplicació de nova normativa o de requeriments administratius, donem suport de manera presencial a Direcció o a la Propietat”

A&R Consultants és una consultora integral en l’àmbit de la Geriatria. Acompanyem a les empreses i entitats prestadores de serveis en el seu camí cap a l’excel·lència. Assessorem els nostres clients en totes les àrees de negoci, a partir d’una auditoria d’estat. La nostra metodologia ens permet obtenir una visió de conjunt, des d’un punt de vista extern, donant resposta als nostres clients davant de qualsevol necessitat tècnica o organitzativa. D’acord amb el client, estudiem l’organització laboral, la gestió dels recursos humans, l’adequació de les instal·lacions, l’adaptació a la normativa, la situació econòmica, els anàlisis de costos i tots els processos de gestió interna dels centres. La nostra experiència i el coneixement del sector ens permeten proposar les solucions més adequades a cada situació. Treballem per millorar la competitivitat del negoci, el clima laboral, la qualitat assistencial, la implantació en l’entorn i la satisfacció dels usuaris i dels seus familiars, sempre en plena sintonia amb la Propietat o amb la Direcció i atribuint-los el màxim protagonisme. Treballem sempre de forma personalitzada i presencial, en base als criteris de negoci del client i en plena sintonia amb les seves necessitats més reals.

Aprofita ara les condicions especials per als associats a UPIMIR. Truca’ns i t’informarem. Estem al teu servei al telèfon 662 59 22 00 i al correu electrònic  info@arconsultants.es 

A&R Consultants es una consultora integral en el ámbito de la Geriatría. Acompañamos a las empresas y entidades prestadoras de servicios en su camino hacia la excelencia. Asesoramos a nuestros clientes en todas las áreas de negocio, a partir de una auditoría de estado. Nuestra metodología nos permite obtener una visión de conjunto, desde un punto de vista externo, dando respuesta a nuestros clientes ante cualquier necesidad técnica u organizativa. Junto con el cliente, estudiamos la organización laboral, la gestión de los recursos humanos, la adecuación de las instalaciones, la adaptación a la normativa, la situación económica, los análisis de costes y todos los procesos de gestión interna de los centros. Nuestra experiencia y el conocimiento del sector nos permiten proponer las soluciones más adecuadas para cada situación. Trabajamos para mejorar la competitividad del negocio, el clima laboral, la calidad asistencial, la implantación en el entorno y la satisfacción de los usuarios y de sus familiares, siempre en plena sintonía con la Propiedad o con la Dirección y atribuyéndoles el máximo protagonismo. Trabajamos siempre de forma personalizada y presencial, en base a los criterios de negocio del cliente y en plena sintonía con sus necesidades reales.

Aprovecha ahora las condiciones especiales para los asociados a UPIMIR. Llámanos y te informaremos. Estamos a tu servicio a través del teléfono 662 59 22 00 y del correo electrónico info@arconsultants.es

Skills

Posted on

març 28, 2019