UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

Grup Manchón

Grup Manchón

 

 

CDPI Dr. Manchón (Registre Sanitari: I 08.008.352), ofereix un servei assistencial centrat en el Diagnòstic per Imatge des de fa més de 30 anys, combinant un món de tecnologia en constant canvi i el contacte amb persones a les que els seus diagnòstics poden canviar la seva vida radicalment.

 

Aquesta dualitat entre la tècnica i la faceta purament humana, els ha portat a comprovar que no només és important tenir els millors equips i els millors especialistes, sinó que també la seva part més humana ha d’estar a l’altura de la seva alta tecnologia.

 

Tracte personalitzat -> Prioritat davant les Urgències -> Resultats en breu espai de temps.

 

Disposem de l’última tecnologia en sistemes d’informació, aparells diagnòstics d’última generació i professionals de gran experiència que ens permet poder lliurar els resultats de les proves diagnòstiques en un breu espai de temps, tant en suport placa, CD o DVD o bé via on -line al metge o professional que hagi prescrit l’exploració.

 

Tel.: +34 93 445 06 00

E-mail: informacio@dr-manchon.com

Per a més informació consulti la nostra web www.dr-manchon.com

 

Translate »