Detallem situació actual desescalada i els moments confusos al respecte. 

Així mateix, AQUI pots consultar el document entrat per registre i enviat als diferents tècnics de CATSALUT i CONSORCI implicats en el mateix: 

1- A dia d’avui i segons els nostres serveis jurídics està vigent la resolució SLT / 720/2020 publicada el 13.3.20 en la qual textualment s’indica en apartat b “en l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut mental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió de visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o necessitat justificada i en tot cas s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida “

2- En la mateixa publicació en el punt 3 indica “la vigència d’aquestes mesures s’inicia el 13 de Març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment”

3- Durant el mes de Maig CATSALUT elabora unes RECOMANACIONS per a l’acceptació de nous ingressos en centres residencials així com sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials i una guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres residencials per a fer front a la COVID 19.

4- En tots els casuals es vincula les seves RECOMANACIONS a les fases de desescalada i color dels centres segons dades epidemiològiques. 

La realitat és que a dia d’avui entenem i així se’ns manifesta des del nostre departament jurídic que la RESOLUCIÓ publicada DOGC segueix vigent i té un caràcter legal absolut, si no es compleix podria derivar en accions per part de fiscalia i altres organismes d’inspecció . 

La realitat dels centres és dramàtica, hi ha centres verds (lliures d’infecció) amb places privades buides que ningú pot ocupar, tot i tenir fins i tot pre-reserves de les mateixes, per tal lapsus legal i que condueix a tensions de tresoreria duríssimes, així mateix les places amb finançament públic i vacants abans del 13.3.20 no són compensades econòmicament al centre per part de l’administració i tampoc poden ser ocupades. És un sense sentit el que passa sent que complim amb les RECOMANACIONS de CATSALUT respecte a nous ingressos, (més de 200 residències són verdes segons ens consta) que legalment i sense por a incomplir la normativa vigent publicada DOGC ens deixin ocupar-les i reiniciar l’activitat, la ciutadania ho demanda.

Així mateix, i amb el mateix criteri, qui s’atrevirà a iniciar en fase II les visites de familiars per RECOMANACIÓ quan al DOGC indica una altra legalitat al respecte? Si hi ha un contagi, que dirà fiscalia i altres ens inspectors? Realment, mereixen les famílies i usuaris estar en aquesta tessitura de dubte reglamentària? 

Des de UPIMIR agraïm a tota l’administració el seu ardu esforç, la seva feina sense horari i la seva empatia i tarannà de proximitat, per això els comuniquem que esperem d’ells que ens aclareixin en quin punt estem, tots som remers, però hem d’anar en una mateixa direcció i sentit , nosaltres en això estem.