FENT SECTOR TREBALLANT JUNTS. AIXI ES FORJA LA SORTIDA A AQUEST DRAMA.