DEPARTAMENT DE SALUT:

Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya

epidemiologia@gencat.cat

627 480 828

Secretaria de Salut Pública

sec.salutpublica@gencat.cat

93 551 39 00

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I SOL·LICITUD MATERIAL

covid19.tsf@gencat.cat

 telèfons 93 887 63 97 // 93 887 63 99

DELEGACIÓ DEL GOVERN:

93 520 90 00

Subdelegacions del Govern:

Barcelona

93 520 90 00

Girona

 972 069 000

Lleida

 973 959 000

Tarragona

977 999 000