UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

Accedeix a la teva zona de soci per consultar la circular explicativa en referencia a l’Ordre TSF/197/2017 CONVOCATÒRIA PER A L’ACREDITACIÓ D’ENTITATS COL·LABORADORES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PUBLICA PER A L’ANY 2017.

També podràs trobar els formularis i l’enllaç per gestionar via telemàtica la presentació.

Per qualsevol dubte envia un correu a:

administracio@upimir.com

a.cortes@upimir.com