UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

 Notícies destacades

 

INGRESSOS EN RESIDENCIES PER TOT TIPUS DE PLACES

Com sabreu a finals de la setmana passada UPIMIR va demanar als Departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya que, per tal que tots els establiments residencials es trobessin en igualtat de condicions vers els ingressos en residència, s’havia de derogar una resolució del mes de març que impedia els ingressos en places privades atès que la resolució del mes de maig solament havia obert la possibilitat per les places públiques o de PEV (disposeu dels antecedents de la nostra petició en els correus que us hem anat enviant en els darrers dies). 

Dilluns els Departament de Salut ens va contestar dient que es podien fer ingressos sempre que es complissin els requisits establerts en el Pla de Desescalada de centres residencials de finals de maig de 2020 que també us hem enviat puntualment i que podeu consoltar AQUI. Des d’UPIMIR vem insistir que tot i disposar del Pla de desescalada, i donat que aquest no estava publicat a cap Diari Oficial, podria ser molt insegur ,jurídicament parlant, pels establiments fer ingressos en places privades. 

Avui dia 3 de juny de 2020 es publica en el DOGC la Resolució d’ahir dia 2 de juny per la qual es deixa sense efecte i per tant es deroga, la Resolució que impedia fer nous ingressos en places privades, CONSULTAR el text del DOGC, així mateix com podreu veure en el text de la resolució, queda publicat oficialment que els criteris d’ingrés són els que consten en el Pla de Desescalada del 30 de maig.

Dit això us informem que amb efectes d’avui i sempre que es compleixin els requisits que consten en el Pla de desescalada de centres residencials, ja es poden fer ingressos a tots els tipus de places, tant de la xarxa pública (col·laboradores i concertades), places PEV i places privades.

El nostre interès, com sempre, es vetllar per la seguretat jurídica dels nostres socis i que tots els establiments puguin treballar en igualtat de condicions.

APROVACIO PLA DE DESESCALADA EN CENTRES RESIDENCIALS

Per la vostra informació, adjuntem correu rebut des del Departament de Salut | Generalitat de Catalunya.

CORREU DEPARTAMENT SALUT.

Bon dia,

Us informo que  el Comitè Tècnic del PROCITAT i el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, van aprovar en data 30 de maig de 2020 el Pla de desescalada en centres residencials, i que la seva aprovació s’ha comunicat al Govern de la Generalitat.

Pel seu desplegament podeu consultar el Pla aprovat a canal salut:    https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/pla-desescalada-centres-residencials.pdf

Cordialment,

Directora General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Salut//Sistema de Salut de Catalunya

ACLARIMENT INGRESSOS I VISITES FAMILIARS CENTRES RESIDENCIALS

Per la vostra informació acompanyem resposta de la Direccio Assistencial d’atenció primària i a la Comunitat Institut Català de la Salut- Departament de Salut, a la nostra consulta, que també acompanyem

 CONSULTA UPIMIR AL DEP. DE SALUT:

Bona tarda:

Donada la multitud de preguntes motivades pels dubtes entre els nostres centres associats envers a l’acceptació o no de nous ingressos i visites de familiars,  per la seva informació adjuntem document presentat per registre virtual AQUI dirigit al Departament de Salut, per tal de poder rebre un aclarimen per escrit a aquestes qüestions.

Molt cordialment.

RESPOSTA DEL DEP. SALUT

 Bon dia als dos,

Rellegint la carta de UPIMIR, demana

quins són els criteris prevalents tant vers els ingressos com vers les visites, interessant que de manera urgent es deroguin totes aquelles disposicions que contradiguin els criteris que ens fixeu tant pels ingressos com per les visites en tots els tipus de places, és a dir tant per les públiques, com per les privades o les de PEV.

 Entenem que l’aprovació per part del PROCICAT i el certificat que ho acredita ja dona sortida a les peticions de UPIMIR a la seva carta de l’assessoria jurídica de l’entitat?

Direcció Assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat

Institut Català de la Salut

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

 Seguim treballant

SITUACIO INGRESSOS I VISITES FAMILIARS

Detallem situació actual desescalada i els moments confusos al respecte. 

Així mateix, AQUI pots consultar el document entrat per registre i enviat als diferents tècnics de CATSALUT i CONSORCI implicats en el mateix: 

1- A dia d’avui i segons els nostres serveis jurídics està vigent la resolució SLT / 720/2020 publicada el 13.3.20 en la qual textualment s’indica en apartat b “en l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut mental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió de visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o necessitat justificada i en tot cas s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida “

2- En la mateixa publicació en el punt 3 indica “la vigència d’aquestes mesures s’inicia el 13 de Març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment”

3- Durant el mes de Maig CATSALUT elabora unes RECOMANACIONS per a l’acceptació de nous ingressos en centres residencials així com sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials i una guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres residencials per a fer front a la COVID 19.

4- En tots els casuals es vincula les seves RECOMANACIONS a les fases de desescalada i color dels centres segons dades epidemiològiques. 

La realitat és que a dia d’avui entenem i així se’ns manifesta des del nostre departament jurídic que la RESOLUCIÓ publicada DOGC segueix vigent i té un caràcter legal absolut, si no es compleix podria derivar en accions per part de fiscalia i altres organismes d’inspecció . 

La realitat dels centres és dramàtica, hi ha centres verds (lliures d’infecció) amb places privades buides que ningú pot ocupar, tot i tenir fins i tot pre-reserves de les mateixes, per tal lapsus legal i que condueix a tensions de tresoreria duríssimes, així mateix les places amb finançament públic i vacants abans del 13.3.20 no són compensades econòmicament al centre per part de l’administració i tampoc poden ser ocupades. És un sense sentit el que passa sent que complim amb les RECOMANACIONS de CATSALUT respecte a nous ingressos, (més de 200 residències són verdes segons ens consta) que legalment i sense por a incomplir la normativa vigent publicada DOGC ens deixin ocupar-les i reiniciar l’activitat, la ciutadania ho demanda.

Així mateix, i amb el mateix criteri, qui s’atrevirà a iniciar en fase II les visites de familiars per RECOMANACIÓ quan al DOGC indica una altra legalitat al respecte? Si hi ha un contagi, que dirà fiscalia i altres ens inspectors? Realment, mereixen les famílies i usuaris estar en aquesta tessitura de dubte reglamentària? 

Des de UPIMIR agraïm a tota l’administració el seu ardu esforç, la seva feina sense horari i la seva empatia i tarannà de proximitat, per això els comuniquem que esperem d’ells que ens aclareixin en quin punt estem, tots som remers, però hem d’anar en una mateixa direcció i sentit , nosaltres en això estem.

DONACIO TABLETES

Fundació PROFUTURO i la Fundació La Caixa ha donat tabletes a UPIMIR pels seus associats. Gracies al esforç de tots serà mes fàcil la comunicació entre els usuaris dels centres que s’han acollit a aquesta donació i els seus familiars per sentir-los de alguna manera mes a prop en aquests moments tan difícils i que poc a poc anem superant. GRACIES FUNDACIO PROFUTURO , GRACIES FUNDACIÓ LA CAIXA.

 A zona de socis

 

AXA
PERSONA DE CONTACTE: JESUS LOPEZ
TELÈFON. 93.750.89.28
CORREU ELECTRONIC: jesus.lopez@apropity.com

 Últimes notícies

INGRESSOS EN RESIDENCIES PER TOT TIPUS DE PLACES

INGRESSOS EN RESIDENCIES PER TOT TIPUS DE PLACES

Com sabreu a finals de la setmana passada UPIMIR va demanar als Departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya que, per tal que tots els establiments residencials es trobessin en igualtat de condicions vers els ingressos en residència, s’havia de derogar una resolució del mes de març que impedia els ingressos en places privades atès que la resolució del mes de maig solament havia obert la possibilitat per les places públiques o de PEV (disposeu dels antecedents de la nostra petició en els correus que us hem anat enviant en els darrers dies). 

Dilluns els Departament de Salut ens va contestar dient que es podien fer ingressos sempre que es complissin els requisits establerts en el Pla de Desescalada de centres residencials de finals de maig de 2020 que també us hem enviat puntualment i que podeu consoltar AQUI. Des d’UPIMIR vem insistir que tot i disposar del Pla de desescalada, i donat que aquest no estava publicat a cap Diari Oficial, podria ser molt insegur ,jurídicament parlant, pels establiments fer ingressos en places privades. 

Avui dia 3 de juny de 2020 es publica en el DOGC la Resolució d’ahir dia 2 de juny per la qual es deixa sense efecte i per tant es deroga, la Resolució que impedia fer nous ingressos en places privades, CONSULTAR el text del DOGC, així mateix com podreu veure en el text de la resolució, queda publicat oficialment que els criteris d’ingrés són els que consten en el Pla de Desescalada del 30 de maig.

Dit això us informem que amb efectes d’avui i sempre que es compleixin els requisits que consten en el Pla de desescalada de centres residencials, ja es poden fer ingressos a tots els tipus de places, tant de la xarxa pública (col·laboradores i concertades), places PEV i places privades.

El nostre interès, com sempre, es vetllar per la seguretat jurídica dels nostres socis i que tots els establiments puguin treballar en igualtat de condicions.

APROVACIO PLA DE DESESCALADA EN CENTRES RESIDENCIALS

Per la vostra informació, adjuntem correu rebut des del Departament de Salut | Generalitat de Catalunya.

CORREU DEPARTAMENT SALUT.

Bon dia,

Us informo que  el Comitè Tècnic del PROCITAT i el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, van aprovar en data 30 de maig de 2020 el Pla de desescalada en centres residencials, i que la seva aprovació s’ha comunicat al Govern de la Generalitat.

Pel seu desplegament podeu consultar el Pla aprovat a canal salut:    https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/pla-desescalada-centres-residencials.pdf

Cordialment,

Directora General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Salut//Sistema de Salut de Catalunya

ACLARIMENT INGRESSOS I VISITES FAMILIARS CENTRES RESIDENCIALS

Per la vostra informació acompanyem resposta de la Direccio Assistencial d’atenció primària i a la Comunitat Institut Català de la Salut- Departament de Salut, a la nostra consulta, que també acompanyem

 CONSULTA UPIMIR AL DEP. DE SALUT:

Bona tarda:

Donada la multitud de preguntes motivades pels dubtes entre els nostres centres associats envers a l’acceptació o no de nous ingressos i visites de familiars,  per la seva informació adjuntem document presentat per registre virtual AQUI dirigit al Departament de Salut, per tal de poder rebre un aclarimen per escrit a aquestes qüestions.

Molt cordialment.

RESPOSTA DEL DEP. SALUT

 Bon dia als dos,

Rellegint la carta de UPIMIR, demana

quins són els criteris prevalents tant vers els ingressos com vers les visites, interessant que de manera urgent es deroguin totes aquelles disposicions que contradiguin els criteris que ens fixeu tant pels ingressos com per les visites en tots els tipus de places, és a dir tant per les públiques, com per les privades o les de PEV.

 Entenem que l’aprovació per part del PROCICAT i el certificat que ho acredita ja dona sortida a les peticions de UPIMIR a la seva carta de l’assessoria jurídica de l’entitat?

Direcció Assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat

Institut Català de la Salut

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

 Seguim treballant

SITUACIO INGRESSOS I VISITES FAMILIARS

Detallem situació actual desescalada i els moments confusos al respecte. 

Així mateix, AQUI pots consultar el document entrat per registre i enviat als diferents tècnics de CATSALUT i CONSORCI implicats en el mateix: 

1- A dia d’avui i segons els nostres serveis jurídics està vigent la resolució SLT / 720/2020 publicada el 13.3.20 en la qual textualment s’indica en apartat b “en l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut mental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió de visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o necessitat justificada i en tot cas s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida “

2- En la mateixa publicació en el punt 3 indica “la vigència d’aquestes mesures s’inicia el 13 de Març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment”

3- Durant el mes de Maig CATSALUT elabora unes RECOMANACIONS per a l’acceptació de nous ingressos en centres residencials així com sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials i una guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres residencials per a fer front a la COVID 19.

4- En tots els casuals es vincula les seves RECOMANACIONS a les fases de desescalada i color dels centres segons dades epidemiològiques. 

La realitat és que a dia d’avui entenem i així se’ns manifesta des del nostre departament jurídic que la RESOLUCIÓ publicada DOGC segueix vigent i té un caràcter legal absolut, si no es compleix podria derivar en accions per part de fiscalia i altres organismes d’inspecció . 

La realitat dels centres és dramàtica, hi ha centres verds (lliures d’infecció) amb places privades buides que ningú pot ocupar, tot i tenir fins i tot pre-reserves de les mateixes, per tal lapsus legal i que condueix a tensions de tresoreria duríssimes, així mateix les places amb finançament públic i vacants abans del 13.3.20 no són compensades econòmicament al centre per part de l’administració i tampoc poden ser ocupades. És un sense sentit el que passa sent que complim amb les RECOMANACIONS de CATSALUT respecte a nous ingressos, (més de 200 residències són verdes segons ens consta) que legalment i sense por a incomplir la normativa vigent publicada DOGC ens deixin ocupar-les i reiniciar l’activitat, la ciutadania ho demanda.

Així mateix, i amb el mateix criteri, qui s’atrevirà a iniciar en fase II les visites de familiars per RECOMANACIÓ quan al DOGC indica una altra legalitat al respecte? Si hi ha un contagi, que dirà fiscalia i altres ens inspectors? Realment, mereixen les famílies i usuaris estar en aquesta tessitura de dubte reglamentària? 

Des de UPIMIR agraïm a tota l’administració el seu ardu esforç, la seva feina sense horari i la seva empatia i tarannà de proximitat, per això els comuniquem que esperem d’ells que ens aclareixin en quin punt estem, tots som remers, però hem d’anar en una mateixa direcció i sentit , nosaltres en això estem.

DONACIO TABLETES

Fundació PROFUTURO i la Fundació La Caixa ha donat tabletes a UPIMIR pels seus associats. Gracies al esforç de tots serà mes fàcil la comunicació entre els usuaris dels centres que s’han acollit a aquesta donació i els seus familiars per sentir-los de alguna manera mes a prop en aquests moments tan difícils i que poc a poc anem superant. GRACIES FUNDACIO PROFUTURO , GRACIES FUNDACIÓ LA CAIXA.

CERCADOR DE PLACES


Si desitja consultar la disponibilitat de totes les places lliures de les residències adherides a UPIMIR, premi el botó per escollir la que més li interessi


FORMACIÓ BONIFICADA


UPIMIR anima a les seves empreses associades a beneficiar-se del sistema de bonificacions per finançar totalment o parcialment els costos de formació dels seus treballadors. Consulteu tots els cursos disponibles


PUBLICITAT


L'interessa publicitar la seva empresa, productes o serveis? Posi's en contacte amb nosaltres i l'informarem de totes les possibilitatsPUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

PUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

COL.LABORADORS

advertisement advertisement
Translate »