Avís Legal i Política de Privacitat

 

 1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESl’informa que és titular dels llocs web: www.upimir.com, d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES, notifica les següents dades: el titular d’aquesta pàgina web és UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESamb NIF / CIF: G65201246.Inscrita al dpt. Treball Exp núm 000000094/79/2/1 Dipòsit 00.000.072 i domicili social: c / Viladomat 174, Codi Postal: 08015. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: administracio@upimir.com

 

 1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web www.upimir.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESatorga la condició d’usuari, per la que s’accepten, en navegar per la pàgina UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIEStotes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESproporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESper accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per UNIÓ DE PETITES I MITJANES  RESIDÈNCIEScontra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

 

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESno es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESdeclara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESno es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESno es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al web: www.upimir.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

 1. PUBLICITAT

El web: www.upimir.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. MODIFICACIONS

UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

 1. RESERVA DE COOKIES

UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESes reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de protecció de dades de caràcter personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESinforma als usuaris de les seves websites de que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, aquesta obligació continua fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients al web sense el seu consentiment. Els menors de 13 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador del web de, UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no porti a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça:C / Viladomat 174 Codi Postal: 08015. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA.Correu electrònic: administracio@upimir.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el / els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit / acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l’acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES. Seran, per tant , obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES.

Així mateix, UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 1. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues en línia per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda en línia.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privacitat i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que disposen d’un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

 1. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIO DE DADES

www.upìmir.com compleix amb la normativa de protecció de dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUP Qualia, per la qual cosa se li atorguen sengles certificats en format d’imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

 1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIESes regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES, els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA .

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT “RGPD”

 

 

La visita a aquest lloc web: https: www.upimir.com no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l’usuari faciliti dades de caràcter personal mitjançant els formularis i correus electrònics d’aquest lloc web, aquestes dades seran tractades de forma lleial, lícita i adequada amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE ) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació de les condicions establertes en aquesta Política de Privacitat així com en la Política de Cookies i Avís Legal

En compliment del que disposa l’article 13 del RGPD informem del següent

 

1.  Responsable del tractament de les dades personals recollides en aquest lloc web és:

Nom: Unió de Petites i Mitjanes Residències(des d’ara Responsable del tractament)
NIF/CIF: G65201246
Direcció: c/ Viladomat, 174 Barcelona.
Telèfon : 93.415.25.59
Correu electrònic: administracio@upimir.com.

 

2. Obtenció i finalitat de la recollida de dades

El responsable del tractament NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica de les dades personals recollides pel lloc web, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines. Tanmateix es reserva la facultat d’incloure un fitxer de dades amb caràcter personal i creat sota la nostra responsabilitat de les dades que vostè ens faciliti voluntàriament a través del correu electrònic o formularis posats a la seva disposició al nostre lloc web, amb una finalitat clara de poder gestionar les seves consultes o peticions.

 

3. Tractament de Dades

El responsable del tractament assegura que donat el cas procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que es compromet a adoptar les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

4. Conservació de les dades

El responsable d’aquest lloc web podrà conservar totes les dades rebudes per part dels usuaris fins al moment en què es sol·liciti expressament la seva supressió o, per contra, fins que acabi la relació comercial que l’uneixi amb aquest lloc web o responsable del tractament. En aquest cas, les dades es suprimiran quan quedin complerts els termes legals previstos.

 

5. Cessió de dades Tercers

Les seves dades personals no seran cedides a tercers excepte imperatiu legal. Si en algun cas en particular anéssim a fer una cessió de dades, l’informarem oportunament, així com si cal, sol·licitaríem el seu consentiment.

 

6. Enllaços a Tercers

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que feu clic en aquests enllaços i abandoni el nostre lloc web, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs de tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

 

7. Cookies

Aquest lloc web https://www.upimir.com utilitza cookies i / o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com per exemple, reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingut. També podem utilitzar galetes de tercers de seguretat per detectar el trànsit procedent de programes automatitzats o bots o bé per compartir botons a xarxes, reproduir vídeos o mostrar mapes d’ubicació del teu negoci i així com la traducció de pàgines del teu lloc web. Els usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriu en la nostra Política de Cookies

 

8. Drets dels usuaris

 • Com a usuari, sempre podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat dirigint a aquest efecte un escrit, acompanyant còpia d’un document oficial que li pugui identificar a l’adreça postal indicada anteriorment com a responsable del tractament de les seves dades o enviant un correu electrònic també citat anteriorment.
 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractades.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
 • Dret d’oposició: Demanar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
 • Dret a revocar el consentiment prestat, sent la seva petició processada en el termini aproximat de 10 dies.
 • Dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control a Espanya l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades)https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web.

 

9. Llei aplicable i Jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre el titular d’aquest lloc web amb els usuaris estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’aquest lloc web es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat més propera al domicili social del titular d’aquest lloc web