NOTÍCIES

 

 

2ª JORNADA DE RESIDENCIES BCN

2ª JORNADA DE RESIDENCIES BCN

El passat 29 de juny UPIMIR va assistir a la 2ª JORNADA DE RESIDÈNCIES, en la mateixa UPIMIR va estar present com a ponent, clicant sobre la imatge podras accedir a  la presentació de la nostra companya Natalia Sanchez, responsable higiènic sanitari. També podras veure tota la jornada AQUI.

INSTRUCCIO 6-2021 I NOTA INFORMATIVA PAGAMENTS

Instrucció 06/2021, de 21 de maig de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats dels proveïdors del Sistema Català de serveis socials, per l’aplicació del Decret llei 29/2020 de 28 de juliol, modificat pel Decret llei 35/2020 de 20 d’octubre, Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 i Decret Llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

NOTA INFORMATIVA SOBRE CÀLCUL DE COSTOS ADDICIONALS (revisió càlcul) I
PLACES BUIDES I PLACES RESERVADES DL 29/2020

 

SUSPENSIÓ TRAMITACIÓ CONVENI GERCAT

Descargar (PDF, 436KB)

POSICIONAMENT D’UPIMIR: 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens acaba de notificar la resolució sobre les mesures cautelars plantejades en relació amb la impugnació del 1er Conveni Col·lectiu de Catalunya; l’esmentat Tribunal ha acordat (sense possibilitat de recurs) que el Conveni no es pot publicar i per tant no serà d’aplicació fins que hi hagi Sentència ferma sobre les qüestions plantejades en la demanda presentada.

Com sabreu en el mes de Febrer d’enguany es va constituir la mesa negociadora del primer conveni de residències de Catalunya. L’esmentat conveni, el seu text, els increments salarials que es plantejaven i els establiments que hi podien estar afectats, va ser auspiciat per ACRA sense que UPIMIR hagués pres part en les propostes i converses prèvies ni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ni amb els sindicats. En la constitució de la mesa negociadora i en relació amb la part empresarial, ACRA es va assignar 11 de les 15 cadires de la bancada patronal repartint la resta sense criteri de representativitat en el sector; el resultat del repartiment va ser que a UPIMIR solament li va “tocar” una cadira, la qual cosa va ser denunciada i reivindicada per la nostra patronal en el decurs de les negociacions de manera reiterada sense que cap de les parts de la mesa negociadora rectifiquessin el criteri d’assignació de cadires.

Amés a més i per si no fos suficient la deficient assignació de representants de la part empresarial,  en el decurs de la negociació UPIMIR va manifestar també de manera reiterada i així consta en totes les actes de les reunions celebrades, que per tal d’endegar una via de negociació col·lectiva a Catalunya era imprescindible comptar amb l’autorització de la comissió paritària del VII Convenio Marco estatal i que aquesta autorització no s’havia obtingut, de fet la Comissió Paritària la va denegar. 

Aquests defectes formals greus van portar a UPIMIR a enviar a tots els membres de la mesa negociadora un Burofax uns dies abans de l’última reunió de la mesa en el que indicaven que aquesta patronal no signaria el Conveni que podés sortir de la negociació en primer lloc pels defectes en la distribució de les cadires en la bancada empresarial i en segon lloc perquè la manca d’autorització de la Comissió Paritària, provocava que el Conveni no es podés inscriure pel defecte formal que tenia la qual cosa el podia convertir en un pacte d’eficàcia limitada pels signats i UPIMIR no volia que els seus socis es trobessin  afectats per aquest pacte.

Paral·lelament una de les patronals a qui no s’havia assignat cap cadira en la mesa de negociació, va interposar demanda en el TSJC en la que, entre d’altres coses, va demanar que el Tribunal suspengués la inscripció del Conveni i la seva efectivitat fins que hi hagués una Sentència ferma que decidís sobre els aspectes vers els què impugnava que essencialment son els mateixos que UPIMIR ha anat manifestant durant tota la negociació, és a dir, defectes en la representativitat de la part empresarial i en la distribució de les cadires de la mesa negociadora i impossible negociació a Catalunya d’un nou Conveni atesa la negativa de la Comissió Paritària de Madrid.

El passat dia 27 de maig es va celebrar la vista oral corresponent a les mesures cautelars sol·licitades en el TSJC; com podreu veure en la resolució adjunta, UPIMIR va manifestar que estava d’acord en què cautelarment no s’inscrivís el conveni al Departament de Treball precisament amb els mateixos arguments que hem manifestat durant tota la negociació.

Avui ens han notificat la Resolució judicial respecte de les esmentades Mesures Cautelars i el TSJC en dona la raó, el Conveni per ara no es podrà inscriure en el registre corresponent de la Generalitat ni tampoc publicar-se en el DOGC fins que no hi hagi Sentència sobre tots els extrems plantejats en la demanda d’impugnació.

Està clar que la nostra patronal entén necessari que hi hagi un Conveni Col·lectiu a Catalunya, està clar que la nostra patronal entén que cal treballar en un marc negociador encaminat a reconèixer  millores salarials i laborals pels treballadors i treballadores de Catalunya, però de cap de les maneres podem acceptar que aquest marc negociador s’escapi del que estableix la legalitat vigent sobre les negociacions col·lectives i molt menys podem acceptar que no es reconegui  la nostra representativitat dins del sector concedint-nos solament 1 cadira en una mesa negociadora en la que altres patronals amb similar representativitat en tenien 11.

PETICIO CITA AMB LA CONSELLERA DE DRETS SOCIALS I EL CONSELLER DE TREBALL

Nou Govern: la nostra pluralitat es la nostra credibilitat, la nostra representativitat patronal la nostra força com a sector, i la nostra aposta per ser PIMES la nostra raó d’existència, junts sumem. Ens veiem aviat, la nostra interlocució es imprescindible i majoritària.

Missatge de la Sra. Aina Plaza, anterior Directora General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat i ara anomenada Directora General de Planificació en Salut al Dept. de Salut

Benvolgudes i benvolguts,

Com ja sabeu molts de vosaltres, estic a punt de començar un nou repte professional com directora general de Planificació en Salut, al Departament de Salut, després d’arribar, tot just fa un any i mig, a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat.

Sens dubte, especialment la duresa del 2020 ens marcarà a tots. En el meu cas, ha estat possible superar-la pel compromís, professionalitat i implicació personal dels dos departaments (Treball, Afers socials i Famílies i Salut), el professionals de les residències i professionals sanitaris que han estat a primera línia, i  als agents de l’àmbit social (patronals, entitats  i sindicats), amb els quals hem treballat i mantingut un contacte intens durant aquests mesos. Vull destacar la bona predisposició i treball de la gent amb qui he tractat i treballat.

Soc conscient que no ha estat possible aprofundir tot el que caldria en molts temes, i que no totes les decisions preses han tingut el mateix grau d’encert, però sense cap mena de dubte, sempre he treballat amb la voluntat de servei públic i amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats, incerteses que ens trobàvem i a les necessitats i demandes sanitàries i socials de la ciutadania.

Us vull agrair tota la feina, tot el suport i col·laboració que m’heu donat durant aquest temps que per a mi ha estat de gran creixement professional i personal.

A reveure i fins aviat,

Aina Plaza Tesías

ESCRIT DIRIGIT AL DEPT. DE SALUT I AL DEPT. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES

UPIMIR demana als departaments de Salut i al de Treball, Afers socials i Families un protocol a aplicar en cas d’inspecció. 

                            TEXT ENVIAT: 

Com sabreu UPIMIR representa a un ampli grup d’establiments residencials de Catalunya. Durant els llargs mesos en què els establiments residencials estan patint les conseqüències de la greu crisi sanitària provocada per la COVID 19, molts han estat els protocols i instruccions que ens heu fet arribar per tal de difondre’ls entre els nostres associats a fi i efecte que la crisi de la pandèmia gaudís de les màximes garanties tant per la salut dels nostres usuaris com del personal que atent a les persones ingressades als nostres establiments.

De tots els protocols rebuts cap d’ells feia referència a les instruccions a seguir en cas que, persones que no fossin visites o proveïdors, haguessin d’entrar als establiments residencials i de fet en la mesura que estaven restringits els accessos als establiments residencials potser es feia innecessari tenir-los.

En l’actual conjuntura en la que la majoria dels nostres usuaris estan vacunats així com els personal que els atén, i que s’ha començat a flexibilitzar tant l’accés a les places residencials com l’accés a les visites en els establiments que representem, es dona la circumstància que s’han començat a rebre inspeccions en els centres. Els inspectors, siguin del Departament que siguin (ja sigui del Departament de Salut, ja del Departament de treball o d’Afers Socials) han de poder tenir accés complert a les instal·lacions a fi i efecte de poder fer la seva feina de revisió de les instal·lacions i serveis; és per aquest motiu que es fa necessari que es disposi d’un protocol d’actuació quan s’ha d’atendre als diferents serveis d’inspecció de les administracions públiques, és fa necessari que des del Departament de Salut i fent-ne difusió a les diferents administracions que tenen a veure amb el nostre col·lectiu, es fixin els requisits que han de complir els inspectors per accedir als establiments i a totes les seves instal·lacions. Els directors dels establiments han de conèixer quines exigències de seguretat poden demanar que compleixin els serveis d’inspecció que garanteixin no solament la salut dels nostres usuaris sinó la del personal del centre i la dels propis inspectors actuants.

Caldria doncs que des del Departament que representeu es fes públic un protocol d’accés als establiments residencials per part dels inspectors de qualsevol administració pública que indiqui si han o no de fer la visita amb equip de protecció (EPI) qui ha de dotar de l’equip de protecció a l’inspector, si es pot o no restringir l’accés a alguna zona de l’establiment i en quines franges horàries, entre d’altres coses.

El patiment de totes les entitats ha estat molt important durant el darrer any, els esforços per contenir la pandèmia mantenint-la fora dels establiments ha estat incansable per part de tots ells i el rigorós compliment dels protocols d’actuació que se’ls ha estat enviant durant tots aquests mesos en la majoria dels casos ha facilitat que els riscos es minimitzessin al màxim, creiem que ara toca protocol·litzar els accessos dels serveis d’inspecció als centres dotant als centres d’un document d’obligat compliment que faciliti que els operadors socials no s’hagin d’enfrontar als serveis d’inspecció si els hi demanen que accedeixin amb determinades mesures de seguretat que avui per avui no consten informades.

 

CERCADOR DE PLACES


Si desitja consultar la disponibilitat de totes les places lliures de les residències adherides a UPIMIR, premi el botó per escollir la que més li interessi


FORMACIÓ BONIFICADA


UPIMIR anima a les seves empreses associades a beneficiar-se del sistema de bonificacions per finançar totalment o parcialment els costos de formació dels seus treballadors. Consulteu tots els cursos disponibles


PUBLICITAT


L'interessa publicitar la seva empresa, productes o serveis? Posi's en contacte amb nosaltres i l'informarem de totes les possibilitatsPUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

PUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement

COL.LABORADORS

advertisement advertisement