NOTÍCIES

 

 

ESCRIT DIRIGIT AL DEPT. DE SALUT I AL DEPT. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES

UPIMIR demana als departaments de Salut i al de Treball, Afers socials i Families un protocol a aplicar en cas d’inspecció. 

                            TEXT ENVIAT: 

Com sabreu UPIMIR representa a un ampli grup d’establiments residencials de Catalunya. Durant els llargs mesos en què els establiments residencials estan patint les conseqüències de la greu crisi sanitària provocada per la COVID 19, molts han estat els protocols i instruccions que ens heu fet arribar per tal de difondre’ls entre els nostres associats a fi i efecte que la crisi de la pandèmia gaudís de les màximes garanties tant per la salut dels nostres usuaris com del personal que atent a les persones ingressades als nostres establiments.

De tots els protocols rebuts cap d’ells feia referència a les instruccions a seguir en cas que, persones que no fossin visites o proveïdors, haguessin d’entrar als establiments residencials i de fet en la mesura que estaven restringits els accessos als establiments residencials potser es feia innecessari tenir-los.

En l’actual conjuntura en la que la majoria dels nostres usuaris estan vacunats així com els personal que els atén, i que s’ha començat a flexibilitzar tant l’accés a les places residencials com l’accés a les visites en els establiments que representem, es dona la circumstància que s’han començat a rebre inspeccions en els centres. Els inspectors, siguin del Departament que siguin (ja sigui del Departament de Salut, ja del Departament de treball o d’Afers Socials) han de poder tenir accés complert a les instal·lacions a fi i efecte de poder fer la seva feina de revisió de les instal·lacions i serveis; és per aquest motiu que es fa necessari que es disposi d’un protocol d’actuació quan s’ha d’atendre als diferents serveis d’inspecció de les administracions públiques, és fa necessari que des del Departament de Salut i fent-ne difusió a les diferents administracions que tenen a veure amb el nostre col·lectiu, es fixin els requisits que han de complir els inspectors per accedir als establiments i a totes les seves instal·lacions. Els directors dels establiments han de conèixer quines exigències de seguretat poden demanar que compleixin els serveis d’inspecció que garanteixin no solament la salut dels nostres usuaris sinó la del personal del centre i la dels propis inspectors actuants.

Caldria doncs que des del Departament que representeu es fes públic un protocol d’accés als establiments residencials per part dels inspectors de qualsevol administració pública que indiqui si han o no de fer la visita amb equip de protecció (EPI) qui ha de dotar de l’equip de protecció a l’inspector, si es pot o no restringir l’accés a alguna zona de l’establiment i en quines franges horàries, entre d’altres coses.

El patiment de totes les entitats ha estat molt important durant el darrer any, els esforços per contenir la pandèmia mantenint-la fora dels establiments ha estat incansable per part de tots ells i el rigorós compliment dels protocols d’actuació que se’ls ha estat enviant durant tots aquests mesos en la majoria dels casos ha facilitat que els riscos es minimitzessin al màxim, creiem que ara toca protocol·litzar els accessos dels serveis d’inspecció als centres dotant als centres d’un document d’obligat compliment que faciliti que els operadors socials no s’hagin d’enfrontar als serveis d’inspecció si els hi demanen que accedeixin amb determinades mesures de seguretat que avui per avui no consten informades.

 

RESOLT DEUTE RESIDENCIES I CENTRES DE DIA

Posats en contacte amb alts càrrecs del Departament d’Economia se’ns ha indicat que durant els mesos d’abril i maig quedarà resolt el deute amb centres residencials i centres de dia.

REPORTAJE DEPENDENCIA.INFO

Josep de Martí entrevista a Ignacio Fernández-Cid sobre el Acuerdo Marco en Madrid, el Convenio catalán y la relación entre patronales

Si ets centre amb places privades, PEVS o col·laboració/concert de menys del 60% de la teva capacitat registral AQUEST ESCRIT ET SERÀ DE VITAL LECTURA

Des d’UPIMIR, patronal de residències i centres de dia, ens permetem el enviar-te aquest text, per posar-te en context de la greu situació creada per part de la patronal impulsora, del que volen anomenar primer conveni català del sector, (ara per ara no és més que un document d’intencions sense més valor), passem a explicar-te des del nostre punt de vista que està passant i a qui beneficia clarament el que es proposa.

El nostre sector regeix el seu marc laboral segons el Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal el qual és ara per ara l’únic vàlid i legalment aplicable a Catalunya, i el qual clarament indica que per sortir d’ell mateix s’ha de comptar amb la seva autorització.

Des d’una de les patronals del sector al nostre territori, es decideix de forma unilateral i amb total obscurantisme, impulsar un document el qual, segons se’ns indica, està pactat i tancat amb el DTASF per això és en la totalitat del seu contingut inamovible.

Se’ns cedeix de forma absolutament arbitrària i ultratjant una única cadira en la possible taula de conveni (indicar que UPIMIR suma com a associats a 179 NIF i més de 5.450 treballadors) i se’ns iguala a altres patronals amb una representativitat anecdòtica però similar a qui elabora el document, als quals se’ls dona  també una cadira.

La nostra resposta al costat de sis patronals més és clara, (AQUI tens enllaç de l’escrit). Així no es pot iniciar res de res, o és que només hi ha un actor empresarial en el sector?.

Evidentment la nostra negativa a ser acòlits del promotor del document ens costa que la cadira reservada se’ns retiri. Aquesta conducta prepotent i pròpia d’altres temps ja liquidats, encara deixa més en evidència el tarannà autoritari i la manipulació interessada del que havia de ser un gran acord entre tots, una cosa, segons les seves pròpies paraules, històrica i afegeixen per a més INRI responsable.

Però si anem al fons de la qüestió no es tracta d’una rebequeria per ultratjar als socis de les patronals no firmants i considerar-los inexistents, es tracta que el document que se’ns vol obligar a acceptar sense discussió possible, deixa fora a més del 70% del sector i només beneficia un 6% dels treballadors, (segons fonts sindicals s’afectarien menys de 170 centres i menys de 9.000 treballadors) alguns d’aquests centres a més no podrien econòmicament suportar una pujada del  6% de salaris i la corresponent quota patronal, amb un increment de tarifes de només el 4%, (exemple: centres de menys de 50 places encara que tinguin més del 60% de facturació publica). Llegiu-lo amb deteniment aquí teniu el seu enllaç i valorin que els centres privats, centres amb PEVS i centres col·laboradors i / o parcialment concertats de menys del 60% de facturació en places de la “xarxa” no són contemplats en aquest document, i queden en mans del conveni nacional, el que ara regeix, per això està clar que els únics beneficiats són els centres de gestió i els concertats de mida gran.

Si això és un acte de responsabilitat que vingui Déu i ho vegi, això no és més que un vestit fet a mida per a uns pocs (permetin-me evitar especificar més) aquests que creuen ser tot el sector i poder per això dictar les regles de la mateixa. Aquí el més important és conèixer la legalitat o no del suposat  I conveni català i si l’autoritat laboral autoritzarà una cosa que només beneficia una minoria de centres i treballadors amb una tipologia molt concreta i discriminatòria per a la resta.

UPIMIR defensa una taula de diàleg prèvia a qualsevol document, en la qual estiguin tots els representants de sector i puguin expressar lliurement sense coaccions seva opinió, el futur és de tots, no només dels que es creuen els elegits. Després de la redacció d’un nou document es podria valorar com encaixar-ho amb els agents socials i amb la legalitat vigent. Començar com han decidit alguns, incomplint el ja legislat i excloent a una gran majoria d’empreses, diu ben poc de qui així pretenen dignificar un sector.

Necessitem ara més que mai que siguis participi del que passa, de com, si això tira endavant, els teus treballadors seran de segona categoria i per això cada dia et serà més dificultós trobar qui vulguin treballar en el teu centre, de com s’obre una terrible bretxa sectorial amb centres de primera i centres de segona i com ens / t’intenten ignorar i a mig termini acabar amb els centres que no es contemplen en aquest acord.

El model de sector social pel qual advoquem, ha de ser inclusiu, contemplar totes les categories i tipologies dins el marc legal i donar l’opció al ciutadà de l’elecció que cregui que més s’adapti a les seves necessitats. Els treballadors han de tenir tots els drets igualitaris, doncs el seu marc professional i la seva jornada laboral és la mateixa. (El document ni entra a discutir aquestes circumstàncies, evidentment perquè legalment no pot fer-ho), és a dir es deixa clar que l’única cosa important en un conveni és el salari, també en això no compartim sensibilitats.

Des d’UPIMIR mai va ser la nostra premissa l’exclusió i per això som una patronal transparent, sense interessos partidistes, i sense res a amagar, els nostres associats són empresaris de PIMES com tu, i UPIMIR en la seva condició de membre de la junta de PIMEC, així els defensa i defensarà.

Necessitem la teva complicitat i la teva associació com a empresa a la nostra patronal que t’oferim com la teva, sens dubte. Només si som forts i molts, podem defensar-nos mútuament.

Ara no hi ha neutralitat ni equidistància perquè altres ja han mogut fitxa i van a la seva, interessadament, sense comptar amb nosaltres. Ara no val abstenir-se i situar-se al “això no va amb mi” o “ja s’ho faran, nosaltres a lo nostre”. Ara ens comptaran i van a veure quants som, i si no estem aquí molts i sumant, no tindrem la força suficient. No pots no estar, com a mínim per donar el teu suport als que volem defensar i defensar-nos davant aquests riscos objectius que no són paraules, són fets.

Si no ho veus correcte sempre ens quedarà l’haver advertit del que pot passar i, ja està passant, i de la nostra indubtable honorabilitat al respecte.

SIGNAT: Marina Casas Gargallo    Directora Operativa

DOCUMENT CATALÀ-CASTELLÀ    CLICA AQUI

 

Taula contra els maltractaments de la Gent Gran (Ajuntament de Terrassa)

Avui assistim a la reunió virtual de la Taula contra els maltractaments Gent Gran, amb el següent ordre del dia:

1) Situació actual del protocol 

2) Dubtes o esmenes

3) Mancances detectades des de l’inici de la pandèmia que no hagin quedat recollides en el circuit del protocol. 

4) Creació de Comissió de seguiment del Protocol 

5) Propostes respecte futur de la Taula Maltractament

6) Calendarització dels passos a fer a partir d’ara. 

Nota aclaridora sobre possible increment de tarifes en residències i centres de dia i possibilitat de noves taules salarials a Catalunya

Des de UPIMIR desitgem aclarir la situació actual respecte al que s’indica a la capçalera 

 1. UPIMIR representa actualment a 178 NIF, la qual cosa és exactament 178 empreses les quals poden disposar de més d’un centre de treball i a l’uníson diversos números de registre, en numero de treballadors ens mouríem en una forquilla entre 4.600 i 5.100 aproximadament. Tot i aquests números UPIMIR buscarà sempre sinergies i unitat amb qualsevol altra patronal que representi els mateixos valors i la mateixa forma d’actuar. Considerem que sumar és el que toca.
 2. UPIMIR al costat de la resta de signants de la Taula Unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de Catalunya vam mantenir una videoconferència el passat dia 19 de gener de 2021 a la qual se’ns va comunicar de forma absolutament oficiosa una possible proposta del Departament TASF de pujada tarifària a les places residencials de gent gran, no tenim document de Departament ni se’ns ha explicat absolutament res des del propi Departament d’TASF.
 3. Ens remetem així mateix al pla estratègic i els seus percentatges, així com al manifest signat per tots els agents socials en el mandat de la Hble. D. Bassa ACCEDIR AL MANIFEST, són els únics referents que ara per ara tenim en ferm.
 4. En la mateixa reunió es va debatre la possible implicació que d’aquesta fictícia pujada de tarifes podria transpolarse als salaris dels nostres treballadors.
 5. Diversos presents vam incidir, atès que es comentava tarifes 2021, 2022, 2023, la sorpresa i incredulitat que ens causava anar més enllà de 2021 sobretot en vigílies electorals i amb la incerta situació del País en conjunt per la crisi econòmica que la pandèmia deixarà.
 6. Així mateix des d’UPIMIR es va deixar clara i concisa instrucció que la pujada de tarifes no repercuteix en les places sense finançament i per això els nostres socis que en aquesta situació es troben (i són diverses desenes), mereixen no sortir perjudicats i no ho tolerarem en cap cas. Evidentment la nostra representació legal, la qual encapçala els lletrats Assumpta Cortés de UPIMIR i Josep Ginesta de PIMEC s’encarregaran de assessorar-nos en tot això.
 7. Per afegit es va deixar també clar que el 2021 no hi haurà pressupostos de la GENCAT la qual cosa se’ns ha ratificat des del propi hemicicle per diputats i diputades en ell actuants.
 8. Remarquem també que qualsevol possible increment salarial ha de contemplar un no canvi en l’escenari actual d’operativitat del sector, si ens obliguen a augmentar costos no es podrà assumir el que es pretén.
 9. Així mateix, i de forma imprescindible, esperem una citació per part de Departament per fer-nos arribar la seva proposta tarifària de boca de l’administració i no de terceres persones, pregaríem es valoressin les formes i els procediments i més en temes d’aquesta vital transcendència. Entenem que només amb un decret llei que contempli la pujada de tarifes 2021 (més anys no ho permet la nostra legislació) podem emprendre el tan necessari increment salarial
 10. UPIMIR no contempla, fins que es pugui explicar als associats fets concrets i documentats, el realitzar una trobada digital per poder votar el que es tingui ja clar amb propostes de tots els integrants del sector les veus unides faran que millorem aquest malparat sector .
 11. Des de UPIMIR desitgem, abans de res, sàpiguen els nostres socis que tenim molt clar l’esperit patronal que ens mou, i que entenem que defensar els interessos dels més afectats per qualsevol dels temes aquí relatats és part bàsica de la filosofia de UPIMIR, en un tema tan important no defallirem, buscarem companys de viatge i junts tots farem aquest sector més lògic, coherent sostenible i abans de res socialment rellevant i reconegut.

Gràcies per ser UPIMIR, gràcies per la teva dignitat.

VERSION BILINGÜE:

Descargar (PDF, 197KB)

ESCRIT DIRIGIT AL CONSELLER DEL DEP. TREBALL AFERS SOCIALS I FAMILIES

Des de UPIMIR hem reclamat a l’administració que les places de contingència en centres privats siguin contemplades en igualtat de condicions que la mateixa tipologia de places en centres de la Xarxa. No entenem que s’obligui des de Salut als centres privats a tenir places de contingències que no poden utilitzar per a nous ingressos, i no es contempli la seva indemnització econòmica, molts centres per aquest motiu tenen serioses dificultats per subsistir econòmicament, i parlem de places sense poder ocupar des de setembre 2020.

Si ets centre privat i combregues amb aquesta tesi, a que esperes a unir-te al col·lectiu de residències que des de UPIMIR representem, quants mes siguem mes força tindrem i ja som diverses desenes de centres els que hem recollit casuística del que aquí s’ha relatat i hem iniciat procés de reclamacions al DTASF.

Descargar (PDF, 316KB)

PERQUE SER PRIVAT NO ES UN DELICTE

PERQUE SER PRIVAT NO ES UN DELICTE

Si creus que els centres privats han de tenir els mateixos drets que els de la xarxa, en quan a pagaments places contingència i places buides per pandèmia  i regulades per l’administració, penses com UPIMIR. Iniciem les reunions prèvies a accions posteriors per exigir aquesta consideració. La nostra força es tenir-te amb nosaltres. ASSOCIA’T a www.upimir.com i ajuda’ns a reclamar els drets dels centres privats. No ho dubtis.

“PORQUE SER PRIVADO NO ES DELITO”

Si crees que los centros privados deben tener los mismos derechos que los de la “xarxa” en cuanto a pagos plazas contingencias y plazas vacías por pandemia y reguladas por la administración, piensas como UPIMIR. Iniciamos las reuniones previas a acciones posteriores para exigir tal consideración. Nuestra fuerza es tenerte con nosotros. ASÓCIATE en www.upimir.com y ayúdanos a reclamar los derechos de los centros privados. No lo dudes

PUBLICADES LES INSTRUCCIONS DE PAGAMENTS

Ja s’han publicat les instruccions de pagaments tan per concert i gestió delegada com de col·laboradores i privades PEVS en el marc del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol que ens ha fet arribar la Directora General de la Autonomia Personal i Discapacitat.

Pots consultarles clican AQUI

REUNIO URGENT DEPARTAMENT TREBALL: SEGUIMENT ACTIVITAT RESIDENCIAL

Ahir divendres 9 d’octubre UPIMIR va estar convocat a una reunió urgent amb el Departament de Treball, Afers Socials i famílies on se va tractar l’evolució de la crisis sanitària en l’àmbit de les residències. Us fem un breu resum:

Han detectat incompliments greus en matèria sanitària. Actualment hi ha 270 casos positius en residències de gent gran i 41 centres amb rebrots actius.

Han detectat incompliments greus tals com absència del RHS, teletreball per part del RHS, no sectorització dels usuaris, no informar adequadament els indicadors de seguiment, no compliment de les unitats estables de convivència, Direcció no sensibilitzada en la pandèmia, etc.

Per tant, emplacen a tot el sector a evitar una relaxació de les mesures de prevenció i compliment dels protocols establerts. Insisteixen en el rentat de mans continu, bon ús dels EPI’s, establir circuits de sectorització, garantir les unitats estables de convivència, control dels circuits de cuina i bugaderia, acotar professionals a cada grup de convivència,etc.

Per tal de no haver de recórrer al règim sancionador, conviden a que tot centre que presenti dificultats per controlar un rebrot demani ajuda immediata al Departament.

Seguim treballant.

Ayer viernes 9 de octubre UPIMIR estuvo convocado a una reunión urgente con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias donde se trató la evolución de la crisis sanitaria en el ámbito de las residencias. Os hacemos un breve resumen:

Han detectado incumplimientos graves en materia sanitaria. Actualmente hay 270 casos positivos en residencias de ancianos y 41 centros con rebrotes activos.

 Han detectado incumplimientos graves tales como ausencia del RHS, teletrabajo por parte del RHS, no sectorización de los usuarios, no informar adecuadamente los indicadores de seguimiento, no cumplimiento de las unidades estables de convivencia, Dirección no sensibilizada en la pandemia, etc.

 Por lo tanto, emplazan a todo el sector a evitar una relajación de las medidas de prevención y cumplimiento de los protocolos establecidos. Insisten en el lavado de manos continuo, buen uso de los EPI, establecer circuitos de sectorización, garantizar las unidades estables de convivencia, control de los circuitos de cocina y lavandería, acotar profesionales en cada grupo de convivencia, etc.

 Con el fin de no tener que recurrir al régimen sancionador, invitan a que todo centro que presente dificultades para controlar un rebrote pida ayuda inmediata al Departamento.

 Seguimos trabajando.

CERCADOR DE PLACES


Si desitja consultar la disponibilitat de totes les places lliures de les residències adherides a UPIMIR, premi el botó per escollir la que més li interessi


FORMACIÓ BONIFICADA


UPIMIR anima a les seves empreses associades a beneficiar-se del sistema de bonificacions per finançar totalment o parcialment els costos de formació dels seus treballadors. Consulteu tots els cursos disponibles


PUBLICITAT


L'interessa publicitar la seva empresa, productes o serveis? Posi's en contacte amb nosaltres i l'informarem de totes les possibilitatsPUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

PUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement

COL.LABORADORS

advertisement advertisement