UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 | 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

NOTÍCIES

 

 

Formació de residències per a la prevenció de la COVID-19

La COVID-19 ha tingut un gran impacte sobre la salut de les persones que viuen o treballen a les residències de persones grans, per la qual cosa és important, entre altres actuacions, millorar la preparació dels professionals per prevenir nous contagis.

Per això, l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha organitzat una formació sobre prevenció de la COVID-19 adreçada als responsables higienicosanitaris de les residències de persones grans. La formació se centra en tres temes: equips de protecció individual (EPIs), sectorització i neteja i residus. L’objectiu és que posteriorment les persones assistents puguin formar i assessorar la resta de professionals de la residència.

La formació consta d’una guia i una sessió de dues hores que es pot visualitzar per YouTube: CLICA AQUI 

DONACIO TABLETES

Fundació PROFUTURO i la Fundació La Caixa ha donat tabletes a UPIMIR pels seus associats. Gracies al esforç de tots serà mes fàcil la comunicació entre els usuaris dels centres que s’han acollit a aquesta donació i els seus familiars per sentir-los de alguna manera mes a prop en aquests moments tan difícils i que poc a poc anem superant. GRACIES FUNDACIO PROFUTURO , GRACIES FUNDACIÓ LA CAIXA.

QUI CALLA NO ASSENTEIX

En aquestes setmanes – mesos tan complexos ja viscuts i els que ens queden desgraciadament per passar, hem assistit atònits a conductes, comportaments i opinions tan fora de context com la gravetat del que succeeix. Fins ara, la prudència ha caracteritzat la patronal Unió de Petites i Mitjanes Residències de Catalunya (UPIMIR). Hem estat testimonis de tota mena d’atropellaments i també, per no mentir, de comportaments i de conductes empàtiques, humanes i solidàries.

Hem après que la mort sigui més companya que mai en el nostre dia a dia, en el nostre quefer quotidià, i en l’afectació de la nostra psique per això, Hem comprovat com un sector infra-finançat des de fa dècades, demonitzat per una part de la societat, i fiscalitzat fins pràcticament l’inhumà, treia pit i agosaradament es deixava la vida pels seus usuaris, fins i tot a risc de la salut dels que així ho feien, en la majoria de casos treballadors mileuristes. Hem comprovat com alguns, només alguns, presumien de xifres en forma de positius i negatius, com si en comptes de vides parléssim de taules d’Excel.

Hem estat testimonis muts del comportament de l’administració i del tarannà dels líders polítics, davant d’una situació pandèmica que era i és per tothom una tragèdia a tots els nivells. Podem dir que alguns han deixat empremta en la nostra ànima. Hem estat copartíceps del patir de les famílies dels nostres usuaris davant l’aïllament dels mateixos, del terror que una trucada telefònica del centre podia causar en ells i de majoritàriament gairebé sempre la seva col·laboració i agraïment cap a  les residencies que tenen cura dels seus pares, mares i familiars ingressats.

També hem assistit impertorbables a les desqualificacions entre centres segons la seva capacitat en places, i una infinitat de sense seny al respecte. Tots, absolutament tots, estem en el mateix vaixell i tots hem de remar junts. Hem ressuscitat, crec, fora de forma i termini, el model que s’ha de seguir en un futur, sembla com si en plena crisi de salut col·lectiva, apareguessin “gurus” de sota les pedres, i en comptes d’asserenar el sector i a la societat s’apuntés de manera miserable al “… jo ja ho vaig dir”.

Sincerament no toca més que treballar, treballar i treballar. Agrair el positiu i bo de les persones i menysprear, ignorant-los, als que volen pescar en aigües tèrboles, sempre van existir i existiran males persones i, en aquests moments, els bons són molt bons però els dolents són el pitjor.

Des d’UPIMIR seguirem remarcant l’esplèndid del sector i els seus treballadors, els quals amb la seva dedicació i lliurament lluiten cada dia cos a cos amb un virus realment letal i que no diferencia el tipus de centre a què afecta i menys encara als usuaris del mateix als que infecta.

No assentim per callar, callem perquè no és el moment de parlar és el moment de demostrar.

Que tots i cada un de nosaltres es plantegi que està demostrant, perquè en un futur esperem proper, la història d’aquesta pandèmia els passarà factura per la seva forma d’actuar.

Molts ànims a tots, ho aconseguirem junts i units. Només així s’assolirà la fi d’aquest malson.

                                               Mentre, seguirem callats, però sense per això, assentir

                                                                                         Fdo.: Dr. V. Botella

                                                                                      President de UPIMIR

                ACCEDIR 

ASCAD reclama la adopción de medidas urgentes al Govern en residencias.

Des de l’associació de directors ASCAD, ens fan co-partícips de les seves reflexions en el moment actual (arxiu adjunt). Compartim el seu criteri i ens sumem a les seves tesis i línies d’actuació. El nostre sector travessa el seu pitjor moment i no es just que se’ns demonitzi per una pandèmia que patim, jugant-nos la vida juntament amb els nostres usuaris. No mereixem ser, aquesta Setmana Santa, els crucificats mentre alguns es renten les mans com va fer Poncio Pilatos. 

Força i orgull.

Descargar (PDF, 663KB)

URGENT recull informació centres i serveis tancats amb finançament TSF i professionals disponibles

En breu segurament rebreu correu electrònic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el contingut que us adjuntem al present.

Com veureu es demana que s’informi sobre els treballadors que estiguessin adscrits a serveis que no estan en l’actualitat en funcionament, per tal de mobilitzar-los per incorporar-se a altres establiments sí actius que tinguin problemes de personal.

Es molt important que el llegiu detingudament i compliu rigorosament el seu  contingut. Incorporem també l’Excel que adjunten i que cal complimentar si és el cas.

Tant bon punt disposem de més informació us la farem saber immediatament.                                                           

Benvolguts i benvolgudes, 

Com ja deveu saber, en el marc de l’estat d’alarma en què ens trobem, s’han dictat algunes normes amb mesures excepcionals en matèria de serveis socials. Entre les més destacades, l’Ordre estatal SND/295/2020, de 26 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19 i, en l’àmbit de la Generalitat, la Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Concretament, l’Ordre SND/295/2020, de 26 de març, estableix que les comunitats autònomes en els seus respectius àmbits de competència en matèria de serveis socials podran adoptar les mesures necessàries per a la protecció de les persones, bens i emplaçaments, imposant als treballadors la prestació de serveis extraordinaris. Igualment, es disposa que tot el personal de serveis socials ha d’estar disponible per tal de ser requerit en qualsevol moment per a la prestació de tasques presencials, amb excepció d’aquelles persones que es trobin en situació d’aïllament domiciliari pel COVID-19.

En relació amb la Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, l’apartat 2 disposa que es podran acordar mesures de redistribució de serveis i del seu personal adscrit entre els diferents centres i serveis, públics i privats, del Sistema Català de Serveis Socials, adaptant les condicions funcionals dels centres i serveis en allò que resulti necessari, per fer front a les contingències que es produeixin a causa de la crisi sanitària del COVID-19 i atendre, així mateix, les necessitats de les persones usuàries amb la diligència que exigeix la naturalesa del servei, en els termes que disposi la direcció competent d’aquest Departament.

Per tot l’exposat, i d’acord amb el marc normatiu esmentat, us sol·licito que, en un termini de 24 hores des de la recepció d’aquesta Comunicació, trameteu a l’adreça de correu xarxacovid19.tsf@gencat.cat una relació de totes les persones del vostre centre disponibles, pel que fa a aquells serveis suspesos o parcialment suspesos, per tal que es posin a disposició del Departament a efectes que puguin ser redistribuïts en d’altres centres de la xarxa de serveis socials. En aquest sentit, haureu d’informar les següents dades emplenant les caselles corresponents en el fitxer annexat a aquest correu:  

        Municipi   

        Nom del centre/servei              

        Entitat titular        

         Àmbit d’atenció i tipologia del centre/servei (desplegable precarregat amb opcions seleccionables  amb un clic)

        Nombre de professionals diferenciats per categories professionals

         Disponibilitat dels professionals (desplegable precarregat amb opcions seleccionables amb un clic)

         Director/a del centre/servei i telèfon de contacte 

Finalment us hem d’informar que aquesta cooperació és obligatòria, per la situació que viu el nostre país i la nostra xarxa, però també perquè així s’ha establert normativament. No fer-ho o l’eventual incompliment en l’obligació de facilitar les dades de personal requerides per aquest Departament o l’eventual  inexactitud o falsejament d’aquestes, podria donar lloc a les responsabilitats derivades del Títol IX, d’infraccions i sancions, previstes a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i donar lloc a les responsabilitats derivades de l’article 10 de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, a banda de  la  rescissió del contracte o concert subscrit entre la vostra entitat i aquest Departament.

Us agraeixo per endavant la vostra col·laboració, i us saludo atentament.

Secretari General

VIDEOCONFERENCIA AMB EL PRESIDENT TORRA

Avui UPIMIR juntament amb la resta de membres de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social ha mantingut una videoconferència amb el President Quim Torra, el Vicepresident Pere Aragonès i el Conseller Chakir el Homrani. A continuació relacionem els temes exposats:

1- No disposem de cap material i no es tenen canals de compra al respecte.

2- No disposem de test de valoració Covid19 per la qual cosa és impossible valorar contagis i protecció al personal.

3- Disposem de places vacants que oferim al Departament per a futurs usuaris sense patologia lligada al COVID i amb test realitzat i resultat negatiu així podríem alleugerir la càrrega dels CSS l

4- Creiem que el règim d’aïllament dels nostres usuaris els protegeix del contagi i per això, mantenir-los ingressats és bàsic.

5- Des de UPIMIR fem una crida a la defensa del nostre sector social i sol·licitem al Departament  ens preservi de l’especulació i el pànic de determinades notícies en premsa així com de judicialitzar el moment.

6- Agraïm l’ajuda desinteressada i el suprem esforç dels nostres treballadors.

Continuem treballant.

REUNIO AMB EL PRESIDENT TORRA

AVUI DIMARTS 10 DE MARÇ, UPIMIR JUNTAMENT AMB LA RESTA DE MEMBRES DE LA MESA UNITARIA EN DEFENSA DEL SECTOR SOCIAL I ATENCIO A LES PERSONES, S’HA REUNIT AL PALAU DE LA GENERALITAT AMB EL PRESIDENT QUIM TORRA, VICEPRESIDENT PERE ARAGONES I CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES SR. CHAKIR EL HOMRANI  . TWITTER 

CORONAVIRUS- Materials de prevenció i protecció – INSTRUCCIONS DE LA SUB-DIRECCIÓ GRAL DE VIGILÀNCIA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PUBLICA DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

D‘acord amb el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 elaborat per la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, hi ha diversos materials de prevenció i protecció, tant per a les persones amb casos de sospita com per a les persones amb casos confirmats i per a professionals dels centres sanitaris i residencials d’ús obligatori o recomanat 

Després de constatar un ús creixent d’aquest material, així com problemes d’abastiment en el mercat, s’ha encarregat a l’Institut Català de la Salut  l’inici dels procediments per tal realitzar una negociació i una eventual contractació centralitzada dels materials necessaris identificats al document adjunt, creat per la recollida de necessitats dels centres i establiments.

Per això, si hi esteu interessats, és imprescindible que empleneu i retorneu el document adjunt, creat per a la recollida de necessitats dels centres residencials, a fi i efecte de conèixer amb exactitud la realitat de cada centre. Sobretot, no modifiqueu el format de la fitxa que cal emplenar 

Aquesta informació  l’haureu d’emplenar i remetre-la actualitzada, si és que hi ha hagut variació, cada dilluns i dijous a primera hora del matí, sobretot aquestes primeres setmanes, a les següents adreces:

En funció de l’evolució de la situació s’allargarà o s’escurçarà el període de petició.

Els centres que hi estigueu interessats, una vegada rebuda la comanda us serà facturada en les condicions que s’hagin estipulat centralitzadament. Tingueu en compte que estareu fent una acceptació explicita en el moment de realitzar la tramesa d’aquesta informació. 

L’objectiu global d’aquesta actuació és disposar d’una millor capacitat de negociació i compra, garantir una distribució en funció de les necessitats i prioritats que l’autoritat sanitària determini. Està previst que la distribució es realitzi per part dels proveïdors dels materials.

SALUT ESTÀ TANCANT EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ I PREVENCIÓ PER A RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA. TAN AVIAT EL TINGUEM EL PUBLICAREM.

AL.LEGACIONS PROJECTE DECRET MODIFICACIO DECRET 284/1996

Avui 3 de març UPIMIR ha presentat al Registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les AL.LEGACIONS al PROJECTE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 284/1996, DE 23 DE JULIOL DE REGULACIÓ DEL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS. LES POTS CONSULTAR AQUI

CERCADOR DE PLACES


Si desitja consultar la disponibilitat de totes les places lliures de les residències adherides a UPIMIR, premi el botó per escollir la que més li interessi


FORMACIÓ BONIFICADA


UPIMIR anima a les seves empreses associades a beneficiar-se del sistema de bonificacions per finançar totalment o parcialment els costos de formació dels seus treballadors. Consulteu tots els cursos disponibles


PUBLICITAT


L'interessa publicitar la seva empresa, productes o serveis? Posi's en contacte amb nosaltres i l'informarem de totes les possibilitatsPUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

PUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

COL.LABORADORS

advertisement advertisement
Translate »