Upimir als mitjans

COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT

La Comissió de Drets Socials en la sessió del dia 10 de maig de 2022, va crear el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències (GTAICRE) per a fer una anàlisi acurada, amb perspectiva, sobre les causes de l’impacte de la pandèmia en les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat i sobre com va ésser capaç de reaccionar el sistema social i sanitari, els àmbits en què hi ha recorregut de millora i les febleses del sistema, i també, fonamentalment, sobre els canvis que cal engegar per a enfortir el sistema residencial present i futur.

En el marc del pla de treball aprovat pel GTAICRE es va acordar l’audiència de Vicente Botella García del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir), davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències per a informar sobre l’objecte de treball d’aquest Grup.

Per tot això t’informem que demà divendres 10 de juny  el president d’UPIMIR compareixerà davant el Parlament.

Col·laboradors

Fes-te soci

Estatuts

Descarregui’s els nostres estatuts.

Formació bonificada

UPIMIR anima a les seves empreses associades a beneficiar-se del sistema de bonificacions per finançar totalment o parcialment els costos de formació dels seus treballadors.

Publicitat

L’interessa publicitar la seva empresa, productes o serveis? Posi’s en contacte amb nosaltres i l’informarem de totes les possibilitats.

Arxiu