UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

...

...

Accedeix a la teva zona de soci per consultar CIRCULAR 18-2017  ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21-12-17 REAL DECRETO 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017....

...