UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

...

TASOC

Animadora socio cultural per residencia ubicada a Barcelona ciutat. No es suplencia, Contracte per 15 o 20 hores. Sou segons conveni. Interessades enviar curriculum a administracio@upimir.com

ENFERMERA

Per residencia a Lloret de Mar. Jornada Complerta, plaça fixa, torn de tarda, sou segons conveni. Interessades enviar curriculum a administracio@upimir.com
Translate »