UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 | 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

JORNADA PEL BON TRACTE DE LES PERSONES

Ahir UPIMIR va assistir al Acte de Compromís del Territori amb la Gent Gran de la Comarca del Baix Llobregat. Per informació podeu clicar AQUI Document de compromísDescargar PROGRAMADescargar  
Translate »