PLA ESTRATEGIC DE SERVEIS SOCIALS

El passat 7 de novembre UPIMIR va assistir a la sessió participativa territorial del  Pla Estratègic dels Serveis Socials de Catalunya. Aquest es el document resum de totes les aportacions. Descargar (PDF,...