UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

REPRESA DE LA NORMALITAT EN L’ÀMBIT RESIDENCIAL

El nou Pla fa especial incidència en la detecció precoç i en la recuperació de la normalitat convivencial i l’activitat en els centres També estableix directrius per les sortides familiars, de cap de setmana i vacances El Procicat ha aprovat el Pla sectorial de...
Translate »