UPIMIR en col·laboració amb el seu departament jurídic en la figura de la lletrada Assumpta Corts, ha realitzat diferents convocatòries de sessions informatives en grups reduïts per fer-les totalment interactives sobre la nova normativa referent a les guardes de fet que s’ha de posar en marxa el més tardar el 30 de juny. Agraïm als participants el seu interès i ens felicitem per haver realitzat reunions absolutament participatives destinades a tots els centres socis de UPIMIR.

A ZONA SOCIS TROBARÀS TOTA LA DOCUMENTACIÓ.

UPIMIR en colaboración con su departamento jurídico en la figura de la letrada Assumpta Cortes, ha realizado diferentes convocatorias de sesiones informativas en grupos reducidos para hacerlas totalmente interactivas sobre la nueva normativa referente a las guardas de hecho que debe ponerse en marcha  lo más tardar el 30 de junio. Agradecemos a los participantes su interés y nos felicitamos por haber realizado reuniones absolutamente participativas destinadas a todos los centros socios de UPIMIR.

EN ZONA SOCIOS ENCONTRARAS  TODA LA DOCUMENTACIÓN.