Després de les  gestions realitzades per UPIMIR amb la  Subdirecció Gral. De Gestió de Recursos del Departament de Treball, afers socials i famílies, ens comuniquen que ja han començat a realitzar els pagaments de la nomina d’aquest mes.