UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

A ZONA SOCIS

NOTA ACLARIDORA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES SOBRE EL POSSIBLE CANVI TARIFA GRAU II

Agraïm al Departament i al Director Gral. de Protecció Social el seu correu aclaridor i reafirmem que la informació ha de administrar-se amb serietat, fonts contrastades i sobre tot amb transparència.

Des de UPIMIR aquesta es la nostre màxima des de sempre.

Translate »