A ZONA SOCIS

NOTA ACLARIDORA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES SOBRE EL POSSIBLE CANVI TARIFA GRAU II

Agraïm al Departament i al Director Gral. de Protecció Social el seu correu aclaridor i reafirmem que la informació ha de administrar-se amb serietat, fonts contrastades i sobre tot amb transparència.

Des de UPIMIR aquesta es la nostre màxima des de sempre.