En relació a les mesures d’adaptació del Pla de Mitigació a l’àmbit residencial que es varen enviar el passat dia 5 de juliol, us fem arribar uns aclariments en relació a alguna d’aquestes mesures. Aquests són els següents:

  • Cribatges periòdics de professionals:  Els cribatges periòdics es realitzaran en els centres residencials. Pel que fa als centres de dia i centres ocupacionals, en cas d’un professional positiu, l’EAP corresponent i l’equip d’atenció primària decidiran si es realitza un cribatge de la resta de professionals del centre i la seva periodicitat.

  • Visites de familiars: La realització de TAR a totes les persones que NO puguin justificar la seva vacunació complerta a través de la Meva Salut o altres mitjans, només s’aplicarà a familiars visitants en centres residencials. Queden excloses les llars per a persones amb discapacitat i per a  persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, centres de dia i centres ocupacionals.

  • Residències sentinella: per tal de concretar la seva participació i sistemàtica, properament s’enviarà una comunicació a als centres sentinella.

Tanmateix i pel que fa a la distribució dels TAR en els centres residencials us informem que entre els dies 12 i 16 de juliol, amb la mateixa sistemàtica d’enviament EPI, es farà arribar els TAR als centres residencials de gent gran i de persones amb discapacitat. Pel que fa als centres residencials inclosos a la mesura que habitualment no estan en circuit d’enviament EPI ho hauran de sol·licitar al seu EAP. Properament us informarem més en concret de la sistemàtica d’aquests enviament.