UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 | 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

Avui 3 de març UPIMIR ha presentat al Registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les AL.LEGACIONS al PROJECTE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 284/1996, DE 23 DE JULIOL DE REGULACIÓ DEL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS. LES POTS CONSULTAR AQUI

Translate »