AL.LEGACIONS PRESENTADES AL CONSELL GENERAL DE SERVEIS SOCIALS AL “Projecte d’ordre pel qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de Desembre del 2015. ACCEDIR A LES AL.LEGACIONS