Per la vostra informació, adjuntem correu rebut des del Departament de Salut | Generalitat de Catalunya.

CORREU DEPARTAMENT SALUT.

Bon dia,

Us informo que  el Comitè Tècnic del PROCITAT i el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, van aprovar en data 30 de maig de 2020 el Pla de desescalada en centres residencials, i que la seva aprovació s’ha comunicat al Govern de la Generalitat.

Pel seu desplegament podeu consultar el Pla aprovat a canal salut:    https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/pla-desescalada-centres-residencials.pdf

Cordialment,

Directora General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Salut//Sistema de Salut de Catalunya