Ens plau comunicar-te que des del pròxim 1 d’octubre del any en curs, traslladem les nostres oficines i domicili social al c/ Viladomat, 174 de Barcelona, seu de PIMEC patronal de patronals i de la qual formem part en la seva junta directiva. Aquesta nova ubicació i la unió de sinergies entre PIMEC i UPIMIR farà encara mes forta la nostra patronal i per suposat als nostres associats i anunciants.

Evidentment no hi ha cap canvi en línies telefòniques ni en adreces de correu electrònic, a mes a mes el nostre equip humà continuarà s

ent el mateix amb la mateixa dedicació.

PIMEC ens ofereix amb aquesta integració a la seva seu, una sèrie de serveis logístics, de representació i de sales de reunions i espais comuns, que fan en aquests difícils moments de pandèmia, mes fàcil i visible la nostra feina i per suposat la defensa dels interessos dels nostres socis.

Nos es grato comunicarte que desde el próximo 1 de Octubre del presente año, trasladamos nuestras oficinas y domicilio social a la c/ Viladomat, 174 de Barcelona, sede de PIMEC patronal de patronales y de la cual formamos parte en su junta directiva.  Esta nueva ubicación y la unión de sinergias entre PIMEC y UPIMIR harán aún más fuerte nuestra patronal y por supuesto a nuestros asociados y anunciantes.

Evidentemente no hay cambio alguno  ni en líneas telefónicas ni en direcciones de correo electrónico, asimismo nuestro equipo humano seguirá siendo el mismo con la misma dedicación.

 PIMEC nos ofrece con esta integración en su sede, una serie de servicios logísticos, de representación, y de salas de reuniones y espacios comunes, que hacen en estos difíciles momentos de pandemia más fácil y visible nuestro trabajo y por supuesto la defensa de los intereses de nuestras socios.