La Comissió de Drets Socials en la sessió del dia 10 de maig de 2022, va crear el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències (GTAICRE) per a fer una anàlisi acurada, amb perspectiva, sobre les causes de l’impacte de la pandèmia en les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat i sobre com va ésser capaç de reaccionar el sistema social i sanitari, els àmbits en què hi ha recorregut de millora i les febleses del sistema, i també, fonamentalment, sobre els canvis que cal engegar per a enfortir el sistema residencial present i futur.

En el marc del pla de treball aprovat pel GTAICRE es va acordar l’audiència de Vicente Botella García del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir), davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències per a informar sobre l’objecte de treball d’aquest Grup.

Per tot això t’informem que demà divendres 10 de juny  el president d’UPIMIR compareixerà davant el Parlament.

Share This