BOE en el que consta el document de declaració responsable que cal lliurar a tots els treballadors que presten un servei essencial, no poden tenir permís retribuït i recuperable i s’han de desplaçar de casa seva al lloc de treball. El model consta en el BOE adjunt i cal que cada empresa elabori el model i li entregui a cada treballador

Descargar (PDF, 180KB)