EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES INFORMA

Des de la Subdireccio Gral. De Gestió de Recursos ens fan arribar  informacions respecte als pagaments previstos a les entitats concertades i donades a gestió i el termini  per comunicar les guardes de fet .

ACCEDEIX A LA TEVA ZONA DE SOCI