UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

 

SOCIETAT ARAGONESA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA

http://www.saggaragon.com/

 

ASSOCIACIÓ BASCA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA

http://www.zahartzaroa.org/

 

SOCIETAT CASTELLÀ MANXEGA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA

http://www.scmgg.com/

 

SOCIETAT DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA DE CASTELLA I LLEÓ

http://www.sggcyl.com/

 

SOCIETAT GALLEGA DE GERIATRIA

http://www.sgxx.org/

 

ASSOCIACIÓ MADRILENYA D’INFERMERIA GERONTÒLOGICA

http://www.amegmadrid.org/

 

SOCIEDAD NAVARRA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA 

http://www.sngg.es/

 

SOCIETAT VALENCIANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA

http://www.svgg.org/

 

ASSOCIACIÒ COLOMBIANA DE GERONTOLOGIA I GERIATRIA

http://www.acgg.org.co/

 

XARXA CUBANA DE GERONTOLOGIA I GERIATRIA 

http://www.sld.cu/

 

SOCIETAT DE GERIATRIA DE XILE

http://www.socgeriatria.cl/

 

SOCIETAT URUGUAIANA DE GERIATRIA

http://www.sugg.com.uy/

 

DIARI METGE DE GERIATRIA

http://www.geriatria.diariomedico.com/

 

FÒRUM GERIATRICS 

http://www.forumgeriatrics.org/

 

MEDICINA I MÉS

http://www.univadis.es/

 

METGES DE RESIDENCIES GERIÀTRIQUES

http://www.metges-residencies.com/

 

NOTICIES DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA

http://www.noticiasmedicas.es/

 

REVISTA ESPANYOLA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA 

http://www.segg.es/

 

FOTOGERIATRIA

http://www.fotogeriatria.net/index.htm