UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

Dins el Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19, tenim l’objectiu de facilitar la informació actualitzada de les accions a realitzar, ja sigui des dels serveis de salut com els serveis propis de la residència.

Per facilitar aquesta comunicació s’ha creat un espai específic per a professionals de l’àmbit residencial, a Canalsalut, on trobareu els documents actualitzats, vídeos formatius i material divulgatiu per facilitar el desplegament de totes les actuacions.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/consulta/?cat=abca6833-6915-11ea-88fa-005056924a59&submit=true

Esperem que sigui d’utilitat i l’anirem ampliant amb contingut i eines de suport a la gestió de la pandèmia als centres residencials.

Translate »