UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 | 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

En l’entorn de la COVID-19 s’ha posat en marxa un pla formatiu virtual per als responsables higiènicosanitaris per tal que disposin de la formació i capacitació adient per prevenir la infecció per la COVID dels residents i treballadors del centres i el control de la infecció en cas que aquesta es produeixi. El responsable ha d’elaborar els protocols adequats i ha de formar en conceptes bàsics a tot el personal i específicament per grup professional.

CLICA AQUI

Translate »