D’acord amb la nova Instrucció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que permet que  les persones que viuen a les residències puguin anar a casa a petició dels seus familiars, és imprescindible  disposar d’una informació mínima per realitzar els tràmits necessaris per assegurar-nos que la persona no té la COVID-19.

Per aquest motiu hem preparat aquest petit formulari en el que heu facilitar 3  dades d’identificació.  S’HA D’OMPLIR UN FORMULARI PER CADA RESIDENT QUE HAGIN SOL·LICITIAT ANAR A CASA D’UN FAMILIAR.

ACCEDIR AL FORMULARI