Necessitem amb la màxima celeritat que ompliu el formulari dels centres de dia  per identificar la població en situació de vulnerabilitat, aquesta informació és important per planificar  l’atenció domiciliària de continuïtat. Cal que ompliu  el formulari del següent enllaç (tingueu cura en posar el codi RESES correctament)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7BJREvRJYaJChAoClgBS-N1UOFA1T1JYRkFUOVJIRVYzVTFYNFRYME9PRiQlQCN0PWcu

Recordar-vos que si podeu assumir aquesta atenció domiciliària i àpats ens ho heu d’indicar en el propi formulari, i entenem que ja ho assumiu i no hem de planificar res.

Les entitats que no pugueu assumir l’atenció domiciliària, sis plau comenceu a preparar una relació de persones per la seva derivació,  identificant  l’adreça i la següent informació bàsica (protocol de coordinació)

  Nom del centre de dia:
Municipi Persones en situació de vulnerabilitat que necessiten atenció domiciliària Adreça Intensitat d’atenció domiciliària diària requerida Nombre d’àpats al dia (si no en necessita, 0. Si no, indiqueu-ne el nombre)
         
         
         
         
         

Us recordem que per fer un seguiment de l’impacte que la COVID-19 té a les residències és important,  que abans de les 16 hores ens hauríeu d’haver enviat els següents formularis:

Residències de Gent Gran, enllaç:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7BJREvRJYaJChAoClgBS-N1URTMxOFI1QVRBOFJDT09SWUk2MzRBVjhSUCQlQCN0PWcu

 

Residències per a persones amb Discapacitat, enllaç:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7BJREvRJYaJChAoClgBS-N1URTMxOFI1QVRBOFJDT09SWUk2MzRBVjhSUCQlQCN0PWcu

 

Residències de Salut Mental, enllaç:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7BJREvRJYaJChAoClgBS-N1URUpOWFRYRTZERjdGR1pYRUEyU1dRRTJTWCQlQCN0PWcu

 

 

A més us ferm arribar l’últim document elaborat pel CatSalut  Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. D’acord amb Salut s’aplica al professional sanitari del nostre sector, d’especial importància són les instruccions en relació a professionals  sanitaris simptomàtics i que són contacte d’un cas i estan asimptomàtics apliquen al personal sanitari (metge, infermeria, auxiliars del nostre sector)

 

Així mateix, us recordem que s’ha obert un canal de consultes sobre els efectes del COVID-19, per a professionals del sistema català de serveis socials, tant per via correu (covid19.tsf@gencat.cat) com per via telefònica, al telèfon 93 887 64 97.