Ja es pot aconseguir el certificat oficial que reconeix l’experiència laboral o la formació no reconeguda. Un dels àmbits dels quals es pot fer la inscripció, és el de “Serveis socioculturals i a la comunitat”, on està inclòs el personal auxiliar d’atenció a la dependència.

NOU SERVEI D’ACREDITACIÓ

EM VULL ACREDITAR

FER LA SOL.LICITUD

CONSULTAR ELS ÀMBITS I FAMÍLIES PROFESSIONALS

PREGUNTES MES FREQÜENTS

GUIA DE LA PERSONA USUÀRIA SERVEI D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS