L’oxigenoteràpia és un tractament de prescripció mèdica en el qual s’administra oxigen en concentracions elevades amb la finanalitat de prevenir o tractar la deficiència d’oxigen (hipòxia) en la sang, les cèl·lules i els teixits de l’organisme.

Translate »