Us informem de la modificació del procés de petició de material. A partir d’ara. no haureu d’enviar les peticions a la bústia covid19.tsf@gencat.cat, sino que haureu de procedir segons us indiquem a continuació:

Per tal que feu arribar les vostres peticions de material de protecció individual s’ha construït una plataforma per a totes les entitats del sector social. A partir d’ara l’anomenarem Plataforma social material. Ja hi esteu donats d’alta.

El link per accedir-hi és: http://materialres.catsalut.cat/

El vostre codi d’usuari a la plataforma és el codi RESES :  RE+Codi Sxxxx (per exemple RES00001)

I la vostra contrasenya:   coronavirus

Adjuntem la relació de tots aquests codis perquè us sigui més fàcil recordar el vostre.

En cas que necessiteu material heu de fer-hi la petició abans de les 10:00 h del matí. És important que faciliteu tota la informació que se us demana i que sigui el més real i actual possible, ja que diàriament la podreu actualitzar en funció de les variacions reals d’estocs i de les necessitats del vostre centre. Entre altres dades es important incorporar l’e-mail de la vostra persona de contacte per aquest tema en el camp habilitat per facilitar-lo, per futures comunicacions en relació a aquest tema i l’adreça on s’ha de fer arribar el material.

Per tal de facilitar l’accés a la Plataforma i regular el tràfic d’usuaris abans de les 10:00 h, us demanem la introducció de les dades en les franges horàries assignades, tot i que podeu fer-ho sempre que ho necessiteu, i fora d’aquests horaris no hi ha limitació d’accés.

  • Barcelona ciutat i comarques:  horari de 8:00 – 9:00 h
  • Resta Catalunya 9:00 – 10:00 h

Quan la vostra comanda estigui preparada se us avisarà i se us entregarà directament a l’adreça que hagueu fet constar en la petició. 

MOLT IMPORTANT: si heu formulat amb anterioritat alguna petició de material que no ha estat satisfeta, cal que l’entreu a aquesta Plataforma. En cas contrari s’entendrà que s’ha desistit de la petició.

Només en el cas que no disposeu de material i no se us hagi comunicat la tramesa immediata del mateix, feu un correu a la bústia covid19.tsf @gencat.cat perquè puguem accelerar la provisió de la vostra petició. Identifiqueu el codi que té la vostra comanda a la Plataforma Material.

  • Instruccions d’ús de la Plataforma Social Material:
  • Quan entreu al link que hem dit anteriorment amb l’usuari que hem explicat, haureu de clicar al símbol + que hi ha al costat de l’expedient: COVID-19 – CATSALUT. SUBMISTRAMENT EQUIPAMENT MATERIAL CORONAVIRUS
  • Desprès clicar a [Consums]

D’aquest apartat només haureu d’omplir les dues primeres columnes Q. ESTOC i CONSUM DIARI PREVIST

–        Heu d’accedir clicant a [Dades Centre], de manera que aquí també haureu d’omplir els camps amb la informació que es sol·licita.

Qualsevol altra qüestió ho heu de continuar comunicant a aquesta bústia.

Us aconsellem que consulteu les recomanacions que el Departament de Salut ha posat a disposició de tothom sobre l’ús responsable dels materials de protecció mitjançant el Canal Salut  http://canalsalut.gencat.cat i https://www.aspb.cat/

Moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració i el nostre més sincer reconeixement a la vostra feina.