UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

RESIDENCIA I CENTRE DE DIA CAN ROVIRA

Can Rovira neix per poder donar solucions a les situacions de dependència dins el procés d’envelliment, intentant mantenir o millorar el benestar físic, psíquic i social.El nostre principal objectiu és proporcionar un tracte familiar amb una atenció professional i especialitzada dins d’un entorn de qualitat.

El segell identificatiu de Can Rovira es basa en el tracte familiar i l’Atenció Centrada en la Persona, la nostra residència, de petites dimensions intenta oferir un servei especialitzat a cada resident atenent-lo en les seves necessitats i voluntats. Volem que els usuaris es sentin com a casa, i garantim una relació directa i personal amb els familiars.El grup de professional que conforma Can Rovira treballen cada dia per i pels nostres usuaris, aplicant tots els seus coneixements, actitud, dedicació i vocació cap a les persones.

​Places disponibles:   RESIDENCIA  23       Centre de dia 4

Serveis: Infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, psicologia          Servei de col.laboració EAR (equip d’atenció a residències)

PER ACCEDIR A LA WEB CLICA LA IMATGE

Habilidades

Publicado el

mayo 3, 2018

Translate »