Para residencia de Salut Mental en el Maresme, entre 3 y 4 horas al dia a poder ser horario de tarde uno o dos dias a la semana.
Detall de les funcions del lloc de feina
-Contribuir en la direcció del servei a la millora de la qualitat assistencial.
-Contribuir al disseny de programes de formació continuada del personal del servei.
-Proposar mesures destinades a prevenir el deteriorament psíquic dels usuaris.
-Assessorar a l’equip tècnic sobre la situació psiquiàtrica de nous ingressos i sobre la derivació de la xarxa sanitària en els casos que sigui necessària
-Visites individuals als usuaris del centre.

Share This