El motiu de la reunió és realitzar el seguiment de la pandèmia en els centres residencials donant continuïtat a la reunió del passat divendres 9.10.20. Degut a l’alt risc de rebrot existent es proposa una intensificació de les mesures que inclou el pla sectorial en residències. Es demana un esforç addicional per part del sector per contenir el virus en els centres.

Aquesta intensificació ve treballada en base a cinc àmbits d’acció:

1) Reforç del cribratge de professionals de les residències: es vol portar a terme un model “d’auto-presa de mostra” en el propi centre i realitzat pel personal sanitari propi del centre. Aquesta presa de la mostra es realitza mitjançant una tècnica senzilla de frotis nasal (no naso-faringi) i un cop obtingudes les mostres es coordina amb atenció primària per recollir-les i entregar-les al laboratori. El material necessari l’aportarà atenció primària.

El Departament farà arribar un vídeo de formació per poder realitzar aquesta obtenció de la mostra.

És important que els centres preparin una relació amb les dades de tots els treballadors (nom, cognoms, CIP, DNI) per quan els referents d’atenció primària el sol·licitin.

2) Intensificació de les mesures de protecció per part dels centres: és imprescindible la figura activa, implicada i empoderada del RHS. És el nexe amb Salut, Afers socials, atenció primària,etc. S’ha de coordinar amb els referents dels territoris i fer efectiu el compliment i supervisió dels protocols i procediments de la prevenció del Covid-19. El Departament vol identificar el RHS de cada centre.

Per altra banda, s’insisteix amb el seguiment exhaustiu dels protocols per la gestió del Covid-19: unitats estables de convivència, sectorització, controls dels circuits de cuina/bugaderia/neteja, seguretat i higiene en els espais d’esbarjo dels professionals, etc.

3) Equips d’intervenció ràpida territorial davant l’aparició d’un brot: en cas de rebrot en un centre es despleguen equips d’intervenció per actuar de forma ràpida i urgent. Aquest equip està format per Salut Pública, Atenció Primària, Afers Socials, delegat del territori i el RHS del centre.

4) Reforç de la relació amb les famílies: a causa de l’alta transmissió del virus, en els propers 15 dies es suspenen les sortides curtes dels usuaris no autònoms. S’ha de reforçar les visites dels familiars garantitzant una visita per setmana complint totes les mesures de seguretat. Si cal, ampliar horaris compatibles amb els familiars.

5) Crida de professionals: reforçar la borsa de professionals (sobretot de personal gerocultor) realitzant formació en prevenció, atenció centrada en la persona, cures, etc.