El passat dijous 9 de maig, el Departament Jurídic de UPIMIR es va reunir a la Seu del Síndic de Greuges amb membres del seu gabinet en temes socials, per explicar les circumstancies actuals que afecten al sector i per tant als usuaris ingressats en els nostres centres.

En plena sintonia amb el Síndic es va quedar en elaborar un informe documental i buscar vies d’intercanvi d’informació respecte al temes tractes.

El pasado jueves 9 de mayo, el Departamento Jurídico de UPIMIR se reunió en la Sede del Síndic de Greuges con miembros de su gabinete en temas sociales, para explicarle las circunstancias actuales que afectan al sector y por tanto a los usuarios ingresados en nuestros centros.

En plena sintonía con el Síndic se quedó en elaborar un informe documental y buscar vías de intercambio de información respecto a los temas tratado