AVUI DIMARTS 6 DE SETEMBRE S’HA DUT A TERME LA SESSIÓ QUE S’HA CENTRAT EN LA PRESENTACIÓ DEL NOU AVANTPROJECTE DE L’AGÈNCIA D’ATENCIÓ INTEGRADA SOCIAL I SANITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS. CATALUNYA APOSTA PER L’ATENCIÓ INTEGRADA SOCIAL I SANITÀRIA COM A EINA ESTRATÈGICA PER GARANTIR UNA RESPOSTA DE QUALITAT I EQUITATIVA A LES PERSONES AMB NECESSITATS D’ATENCIÓ: PERSONES GRANS, AMB DISCAPACITAT, AMB PROBLEMÀTICA SOCIAL DERIVADA DE SALUT MENTAL I EN GENERAL A TOTES LES PERSONES AMB NECESSITATS COMPLEXES. HAN PARTICIPAT, ACES, ACAD, UPIMIR I LA SRA. MONTSERRAT VILELLA (DIRECTORA GENERAL DE L’AUTONOMMIA PERSONAL I LA DISCPACITAT DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS) I LA SRA. AINA PLAZA (DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓ EN SALUT DEL DEPARTAMENT DE SALUT)