Avui assistim a la reunió virtual de la Taula contra els maltractaments Gent Gran, amb el següent ordre del dia:

1) Situació actual del protocol 

2) Dubtes o esmenes

3) Mancances detectades des de l’inici de la pandèmia que no hagin quedat recollides en el circuit del protocol. 

4) Creació de Comissió de seguiment del Protocol 

5) Propostes respecte futur de la Taula Maltractament

6) Calendarització dels passos a fer a partir d’ara.